CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

02253 261 208

Hours: 8AM-17PM (T2-T7)


Tin tức dịch vụ tư vấn ISO

Tư vấn nâng cấp IATF 16949:2016

2016-11-29 05:58:53 | Lượt xem: 5551 | Tin tức dịch vụ tư vấn ISO

GIỚI THIỆU

 

Tiêu chuẩn IATF 16949:2016 - tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng cho nghành ô tô (QMS), là ấn phẩm phát hành bởi Tổ chức chuyên biệt về tự động hóa quốc tế (International Automotive Task Force - IATF) vào ngày 03/10/2016. Phiên bản này sẽ thay thế hoàn toàn tiêu chuẩn ISO / TS 16949:2009, với giai đoạn chuyển tiếp kết thúc vào ngày 14/9/2018.

 

IATF cũng đang hướng tới việc phát hành các quy định đề án sửa đổi để hỗ trợ quá trình cấp giấy chứng nhận, các quy định phiên bản thứ 5 (IATF rules 5) vào tháng 11/2016. Điều này sẽ bao gồm tất cả các quy định của IATF về việc áp dụng, cải tiến và chứng nhận hệ thông quản lý theo IATF 16949:2016.

 

CÁC ĐIỂM MỚI TRONG IATF 16949:2016

Cấu trúc và thuật ngữ:

Tiêu chuẩn IATF 16949:2016 sẽ áp dụng cấu trúc bậc cao quy định tại Phụ lục ISO Annex SL - một khuôn khổ yêu cầu áp dụng cho tất cả các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý mới được thiết lập và sửa đổi.

Các yêu cầu về hệ thống quản lý chất lượng (QMS) khác:

     Các yêu cầu đối với các bộ phận và các quá trình liên quan đến an toàn

     Các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc sản phẩm nâng cao để hỗ trợ các thay đổi trong các quy định mới nhất.

     Các yêu cầu cho các sản phẩm với việc áp dụng các phần mềm

     Các quá trình quản lý bảo hành bao gồm việc giải quyết NTF (No Trouble Found) và sử dụng các hướng dẫn trong ngành công nghiệp ô tô

     Sự kết hợp của một số nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) các yêu cầu cụ thể của khách hàng (CSRs)

     Làm rõ việc quản lý các nhà cung cấp ở các tầng và các yêu cầu phát triển

     Bổ sung các yêu cầu về trách nhiệm của tổ chức.

 

CHUYỂN ĐỔI PHIÊN BẢN IATF 16949:2016

Phiên bản mới của tiêu chuẩn đã được phát hành vào ngày 03/10/2016 (IATF 16949:2016 - REVISION 1 – DATED 3 OCTOBER 2016). Các tổ chức đã được chứng nhận tiêu chuẩn ISO / TS 16949:2009 sẽ cần phải hoàn thành một cuộc đánh giá chuyển đổi phiên bản thành công, các chứng chỉ chứng nhận theo tiêu chuẩn cũ có hiệu lực đến hết ngày 14/9/2018. Có hai cách để chuyển đổi phiên bản là:

Lựa chọn 1: Tổ chức có thể chuyển đổi phiên bản ISO / TS 16949 hiện tại của họ trong chu kỳ đánh giá - ví dụ như ở trong lần đánh giá giám sát kế tiếp hoặc tái đánh giá chứng nhận.

Lựa chọn 2: Nâng cấp chuyển đổi phiên bản bất cứ lúc nào, nghĩa là bên ngoài chu kỳ đánh giá giám sát hoặc tái chứng nhận bình thường

Để đảm bảo các chứng nhận được chuyển đổi trước ngày 14/9/2018, tất cả các cuộc đánh giá chuyển đổi nên đặt mục tiêu sẽ hoàn thành vào ngày 01/6/2018, để đảm bảo đóng hiệu quả của bất kỳ các điểm không phù hợp nào được phát hiện trong cuộc đánh giá chuyển đổi phiên bản.

 

GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI PHIÊN BẢN IATF 16949:2016

ITVC Toàn Cầu là đơn vị dẫn đầu trong việc tư vấn thiết lập, chuyển đổi và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng cho nghành công nghiệp ô tô theo IATF 16949:2016, chúng tôi cung cấp cho bạn một loạt các gói giải pháp để thực hiện quá trình chuyển đổi.

 

A - TƯ VẤN NÂNG CẤP PHIÊN BẢN IATF 16949:2016

     Khảo sát hệ thống hiện hành - đối chiếu với yêu cầu của phiên bản mới.

     Mô hình hóa hệ thống quản lý, lên danh mục tài liệu cần thiết lập và sửa đổi

     Hướng dẫn thực hiện sửa đổi/ nâng cấp hệ thống tài liệu.

     Hướng dẫn áp dụng hệ thống

     Hướng dẫn áp dụng 5 core tools:

+      Hoạch định chất lượng sản phẩm nâng cao – APQP (Advanced Product Quality Planning)

+      Quá trình phê chuẩn chi tiết - PPAP (Part Approval Process)

+      Phân tích các hệ thống đo lường – MSA (Measurement Systems Analysis)

+      Mô hình sai lỗi và phân tích tác động - FMEA (Failure Mode and Effect Analysis)

+      Kiểm soát quá trình bằng kỹ thuật thống kê – SPC (Statistical Process Control)

     Đào tạo đánh giá viên nội bộ

     Hỗ trợ thực hiện đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn mới

     Hướng dẫn thực hiện việc xem xét của lãnh đạo

     Hỗ trợ thực hiện chuẩn bị hồ sơ phục vụ đánh giá chứng nhận.

 

B - ĐÀO TẠO

Chúng tôi đã phát triển một số các khóa học để hỗ trợ doanh nghiệp trong việc thực hiện quá trình chuyển đổi phiên bản:

     Phụ lục SL: Chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu rõ cấu trúc bậc cao của khuôn khổ tiêu chuẩn mới và cách tích hợp với các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý khác một cách hiệu quả hơn

     IATF 16949:2016: Giới thiệu về những thay đổi trong phiên bản mới và diễn giải tiêu chuẩn và hướng dẫn nâng cấp lên phiên bản mới.

     Tư duy dựa trên rủi ro: Một khóa học bao gồm các nguyên tắc hỗ trợ việc xác định các rủi ro và cơ hội, cũng như các kỹ thuật khác nhau / các phương pháp cần thiết để giải quyết chúng

     Đào tạo về 5 core tools

Để sử dụng Dch v tư vn IATF 16949  - Quý vị hãy liên hệ ngay với ITVC Toàn Cầu để được tư vấn các thông tin hữu ích và dịch vụ tốt nhất.

 

0914 564 579
Copyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

02253 261 208