CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

02253 261 208

Hours: 8AM-17PM (T2-T7)


Tin tức dịch vụ tư vấn ISO

8 nguyên tắc của quản lý chất lượng

2015-04-14 10:36:17 | Lượt xem: 2348 | Tin tức dịch vụ tư vấn ISO

ISO 9000 được xây dựng dựa trên 8 nguyên tắc về quản lý chất lượng đúc kết từ thực tiễn quản lý chất lượng. Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu về 8 nguyên tắc này:

Nguyên tắc 1: Hướng vào khách hàng

-       Mọi tổ chức đều phụ thuộc vào khách hàng của mình và vì thế cần hiểu các nhu cầu hiện tại và tương lai của khách hàng, cần đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và cố gắng vượt cao hơn sự mong đợi của họ.

Nguyên tắc 2: Vai trò của lãnh đạo

-       Lãnh đạo thiết lập sự thống nhất giữa mục đích và phương hướng của tổ chức. Lãnh đạo cần tạo ra và duy trì môi trường nội bộ để có thể hoàn toàn lôi cuốn mọi người tham gia đạt các mục tiêu của tổ chức

Nguyên tắc 3: Sự tham gia của mọi người

-       Mọi người ở tất cả các cấp là cốt lõi của một tổ chức và việc huy động họ tham gia đầy đủ sẽ giúp cho việc sử dụng năng lực của họ vì lợi ích của tổ chức.

Nguyên tắc 4: Cách tiếp cận theo quá trình

-       Kết quả mong muốn sẽ đạt được một cách hiệu quả khi các nguồn lực và các hoạt động có liên quan được quản lý như một quá trình.

Nguyên tắc 5: Cách tiếp cận theo hệ thống đối với quản lý

-       Việc xác định, hiểu và quản lý các quá trình có liên quan lẫn nhau như một hệ thống sẽ đem lại hiệu quả và hiệu suất của tổ chức nhằm đạt các mục tiêu đề ra.

Nguyên tắc 6: Cải tiến liên tục

-       Cải tiến liên tục các kết quả thực hiện phải là mục tiêu thường trực của tổ chức.

Nguyên tắc 7: Quyết định dựa trên sự kiện:

-       Mọi quyết định có hiệu lực được dựa trên việc phân tích dữ liệu và thông tin.

Nguyên tắc 8: Quan hệ hợp tác cùng có lợi với người cung ứng:

-       Tổ chức và người cung ứng phụ thuộc lẫn nhau và mối quan hệ cùng có lợi sẽ nâng cao năng lực của hai bên để tạo ra giá trị.

 

Sự thấu hiểu và áp dụng 8 nguyên tắc này thông suốt và ngay từ đầu, kể từ khi bắt đầu thiết lập đến duy trì và liên tục cải tiến hệ thống quản lý chất lượng là yếu tố quyết định sự thành công của hệ thống quản lý chất lượng. Nguyên nhân gốc rễ của sự kém hiệu quả của các hệ thống quản lý chất lượng thường nằm trong việc bỏ qua không áp dụng một hay nhiều nguyên tắc trong 8 nguyên tắc này.
Copyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

02253 261 208