CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

02253 261 208

Hours: 8AM-17PM (T2-T7)


Dịch vụ tư vấn ISO

Giấy chứng nhận TAPA đối với an ninh và an toàn của hàng hóa là chứng chỉ quốc tế. Khi hoạt động tại Việt Nam, Công Ty TNHH CJ korea express Freight Việt Nam là công ty đầu tiên nhận chứng nhận này trong số những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics trên toàn thế giới.

Đặc biệt, sự an toàn cấp 1 là mức độ an toàn  rất khó để có được khi phải đạt được đầy đủ 63 tiêu chuẩn của cấp độ này. Lần này, khi CJ korea express Freight Viet Nam nhận được giấy chứng nhận, CJ là doanh nghiệp có mức độ logistisc security cao nhất trong số những doanh nghiệp tại Việt Nam.

 

Lãnh đạo CJ korea express Freight Viet Nam còn cho biết thêm thông tin, "sẽ đạt được sự chú ý và lợi ích từ những đơn hàng vận tải hàng hóa của các doanh nghiệp sản xuất toàn cầu theo khả năng dịch vụ mang sự khác biệt về loại hình vận tải hàng hóa yêu cầu sự an toàn cao như: điện tử, bán dẫn, thiết bị chính xác. Đồng thời, "công ty có thể chuyển sang hình thức doanh nghiệp logistics toàn cầu cả về chất lượng lẫn thương hiệu công ty với hệ thống logistics của tiêu chuẩn quốc tế".Copyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

02253 261 208