CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

02253 261 208

Hours: 8AM-17PM (T2-T7)


Tin tức dịch vụ tư vấn ISO

Khi nào phải chuyển đổi sang AIAG&VDA FMEA

2019-12-08 07:09:23 | Lượt xem: 3271 | Tin tức dịch vụ tư vấn ISO

Tháng 6/2019 - AIAG và VDA đã phối hợp với nhau để phát hành ra AIAG&VDA FMEA. Đây là một thay đổi lớn đối với việc phát triển FMEA (mô hình sai lỗi và phân tích tác động) cho các dự án phát triển sản phẩm mới của nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng nghành ô tô.

Vậy khi nào cần phải chuyển đổi sang AIAG&VDA FMEA?

ITVC Toàn Cầu xin trích dẫn nội dung của AIAG&VDA FMEA - về yêu cầu chuyển đổi như sau:


1.3.5  Transition Strategy

Existing FMEAs developed using the previous AIAG 4th Edition FMEA or "Product and Process FMEA" of VDA Edition, may remain in their original form for subcequent revisions.

The organization should thoughtfully plan the transition from their current FMEA process(es) and methods to the new AIAG VDA FMEA process and tools. When practical, existing FMEAs used as a starting point for new programs should be converted to reflect the new rating scales, analytical methods, and format. However, if the team determines that the new program is considered a minor change to the existing product, they may decide to leave the FMEA in the existing format.

New projects should  follow  the  FMEA method presented in  this Handbook  unless company leadership  and  Customer Specific Requirements (CSRs) mandate a different approach. The transition date and project milestone after which new projects follow this method should be defined by the company taking into consideration customer specific requirements.


Tạm dịch:

1.3.5 Chiến lược chuyển đổi

Các FMEA hiện tại được phát triển bằng cách sử dụng AIAG FMEA 4th Edition trước đó hoặc "Product and Process FMEA" theo ấn bản của VDA, có thể vẫn ở dạng ban đầu để cho các sửa đổi tiếp theo.

Tổ chức phải lập kế hoạch chu đáo cho việc chuyển đổi từ (các) quá trình FMEA hiện tại của họ sang các công cụ và quá trình AIAG VDA FMEA mới. Trong thực tế, các FMEA hiện tại được sử dụng làm điểm khởi đầu cho các chương trình mới phải được chuyển đổi để phản ánh thang điểm đánh giá, phương pháp phân tích và định dạng mới. Tuy nhiên, nếu nhóm xác định rằng chương trình mới được coi là một thay đổi nhỏ đối với sản phẩm hiện tại, họ có thể quyết định để FMEA theo định dạng hiện có.

Các dự án mới (chạy sản phẩm mới) phải tuân theo phương pháp FMEA được trình bày trong Sổ tay này trừ khi lãnh đạo công ty và Các yêu cầu cụ thể của khách hàng (CSR) bắt buộc một cách tiếp cận khác. Ngày chuyển đổi và các mốc thời gian của dự án mà theo đó dự án mới triển khai theo phương pháp này phải được xác định bởi công ty bằng cách xem xét các CSR của khách hàng.


Theo nội dung này thì doanh nghiệp có thể vẫn dùng FMEA phiên bản cũ cho những dự án đã triển khai (cho các sản phẩm đang chạy). Đối với các dự án mới (chạy sản phẩm mới) - yêu cầu phải sử dụng FMEA theo phiên bản mới (AIAG&VDA FMEA)

Nếu bạn cần sự hỗ trợ cho việc chuyển đổi này - Hãy liên lạc với chúng tôi.


Bài viết liên quan:

Đào tạo và hướng dẫn thực hiện AIAG & VDA FMEA

Các thay đổi của AIAG&VDA FMEA

Đào tạo 5 core tools

Tư vấn và đào tạo IATF 16949


Để yêu cầu dịch vụ đào tạo và hướng dẫn thực hiện AIAG & VDA FMEA - Hãy liên hệ ngay với chúng tôi:

CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Tầng 6 Tòa nhà Thương mại, Số 22 Lý Tự Trọng, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng.

Tel: 02253 261 208 - Hotline: 0914 564 579

Fax: 02253 292 718

Email: itvc.haiphong@itvc-global.com

0914 564 579
Copyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

02253 261 208