CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

02253 261 208

Hours: 8AM-17PM (T2-T7)


ĐỘNG CƠ LIỀN HỘP GIẢM TỐC

Biến tần MOTOX - DRIVE

Biến tần MOTOX - DRIVE

Hệ truyền động MOTOX kết hợp với biến tần MOTOX-DRIVE để thực hiện những chức năng mới.

MD là dải các loại biến tần để điều khiển tốc độ động cơ xoay chiều 3 pha. Với những thiết lập mặc định của nhà máy, hệ truyền động này có khả năng ứng dụng cao về điều khiển các động cơ đơn giản. Nhờ các chức năng hoàn hảo, hệ truyền động này có thể được sử dụng trong những ứng dụng điều khiển mômen cấp cao.

Là nhà chuyên cung cấp hệ thống các loại động cơ liền hộp, các loại biến tần và các hệ điều khiển, Flender đã tích luỹ được nhiều kinh nghiệm để thiết kế ra hệ truyền động tối ưu nhất cho mọi lĩnh vực.


Chi tiết sản phẩm

Với những ứng dụng có đặc điểm:

 • http://www.bientan.com.vn/templates/ngan0982256781/images/bullet.gif); line-height: 17px; background-position: 22px 8px; background-repeat: no-repeat no-repeat;">Vốn đầu tư giảm,
 • http://www.bientan.com.vn/templates/ngan0982256781/images/bullet.gif); line-height: 17px; background-position: 22px 8px; background-repeat: no-repeat no-repeat;">Dịch vụ kéo dài,
 • http://www.bientan.com.vn/templates/ngan0982256781/images/bullet.gif); line-height: 17px; background-position: 22px 8px; background-repeat: no-repeat no-repeat;">Chi phí đào tạo và vận hành thử thấp.

Vì vậy, hệ truyền động này cho những khả năng tốt nhất và tránh được những chi phí và dịch vụ không cần thiết.

Hỗ trợ đầy đủ các tuỳ chọn thay đổi cho các loại biến tần:

 • http://www.bientan.com.vn/templates/ngan0982256781/images/bullet.gif); line-height: 17px; background-position: 22px 8px; background-repeat: no-repeat no-repeat;">Bộ lọc
 • http://www.bientan.com.vn/templates/ngan0982256781/images/bullet.gif); line-height: 17px; background-position: 22px 8px; background-repeat: no-repeat no-repeat;">Cuộn cảm Chokes
 • http://www.bientan.com.vn/templates/ngan0982256781/images/bullet.gif); line-height: 17px; background-position: 22px 8px; background-repeat: no-repeat no-repeat;">Panel vận hành.
 • http://www.bientan.com.vn/templates/ngan0982256781/images/bullet.gif); line-height: 17px; background-position: 22px 8px; background-repeat: no-repeat no-repeat;">Môđun PROFIBUS
 • http://www.bientan.com.vn/templates/ngan0982256781/images/bullet.gif); line-height: 17px; background-position: 22px 8px; background-repeat: no-repeat no-repeat;">Mođun DeviceNet
 • http://www.bientan.com.vn/templates/ngan0982256781/images/bullet.gif); line-height: 17px; background-position: 22px 8px; background-repeat: no-repeat no-repeat;">Môđun CANopen
 • http://www.bientan.com.vn/templates/ngan0982256781/images/bullet.gif); line-height: 17px; background-position: 22px 8px; background-repeat: no-repeat no-repeat;">Môđun định Encoder xung
 • http://www.bientan.com.vn/templates/ngan0982256781/images/bullet.gif); line-height: 17px; background-position: 22px 8px; background-repeat: no-repeat no-repeat;">Đĩa kín
 • http://www.bientan.com.vn/templates/ngan0982256781/images/bullet.gif); line-height: 17px; background-position: 22px 8px; background-repeat: no-repeat no-repeat;">Mounting kits, etc.
 • http://www.bientan.com.vn/templates/ngan0982256781/images/bullet.gif); line-height: 17px; background-position: 22px 8px; background-repeat: no-repeat no-repeat;">Panel và các môđun vận hành được chỉ định dùng cho các dải sản phẩm biến tần.

Sản phẩm liên quan


Copyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

02253 261 208