SUPPORT ONLINEhien thi

02253 261 208

hien thi

Mr Nam (Haiphong branch) / 0906 019 690 Mr Nam (Haiphong branch)

- Tư vấn dịch vụ năng lượng, Cung cấp thiết bị -

Ms Nga (Haiphong branch) / 0901 568 086 Ms Nga (Haiphong branch)

- Tư vấn ISO -

Ms Yến (Haiphong branch) / 0901 515 968 Ms Yến (Haiphong branch)

- Tư vấn ISO -

Ms Hồng Anh (Hanoi branch) / 0359399592 Ms Hồng Anh (Hanoi branch)

- Tư vấn ISO -
CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

02253 261 208

Hours: 8AM-18PM (T2-T6); 8AM-12AM (T7)


Thiết bị hiệu chuẩn

Lò hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 9112B (300 °C đến 1100 °C, 0.05 °C, kiểu nằm ngang)
Lò hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 9112B (300 °C đến 1100 °C, 0.05 °C, kiểu nằm ngang)
Lò hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 9150 (150 °C đến 1200 °C, ±0.5 °C)
Lò hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 9150 (150 °C đến 1200 °C, ±0.5 °C)
Máy hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 9173 (50 °C đến 700 °C , ± 0.005 °C)
Máy hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 9173 (50 °C đến 700 °C , ± 0.005 °C)
Máy hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 9172 (35 °C đến 425 °C , ± 0.005 °C)
Máy hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 9172 (35 °C đến 425 °C , ± 0.005 °C)
Máy hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 9171 (–30 °C đến 155 °C, ± 0.005 °C, dùng cho đo lường)
Máy hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 9171 (–30 °C đến 155 °C, ± 0.005 °C, dùng cho đo lường)
Máy hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 9170 (–45 °C đến 140 °C, ± 0.005 °C)
Máy hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 9170 (–45 °C đến 140 °C, ± 0.005 °C)
Máy hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 9190A-X (–95 °C to 140 °C, ± 0.015 °C)
Máy hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 9190A-X (–95 °C to 140 °C, ± 0.015 °C)
Máy hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 9144 (50 °C đến 660 °C, ± 0.03 °C)
Máy hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 9144 (50 °C đến 660 °C, ± 0.03 °C)
Máy hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 9143 (33 °C đến 350 °C, ± 0.02 °C)
Máy hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 9143 (33 °C đến 350 °C, ± 0.02 °C)
Máy hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 9142 (–25 °C đến 150 °C, ± 0.01 °C)
Máy hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 9142 (–25 °C đến 150 °C, ± 0.01 °C)
Máy hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 724 (RTDs và Thermocouples)
Máy hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 724 (RTDs và Thermocouples)
Máy hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 714 (Type thermocouple)
Máy hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 714 (Type thermocouple)
Máy hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 712 (Type RTD)
Máy hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 712 (Type RTD)
Máy hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 714B (type Thermocouple)
Máy hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 714B (type Thermocouple)
Máy hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 712B (type RTD)
Máy hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 712B (type RTD)
Máy hiệu chuẩn nhiệt độ EXTECH 433201
Máy hiệu chuẩn nhiệt độ EXTECH 433201
Nhiệt kế chuẩn EBRO TFX430 + TPX130 (-100 - 500C)
Nhiệt kế chuẩn EBRO TFX430 + TPX130 (-100 - 500C)
Máy hiệu chuẩn nhiệt độ Extech PRC20 (J,K,T,E,C,R,S,N)
Máy hiệu chuẩn nhiệt độ Extech PRC20 (J,K,T,E,C,R,S,N)
Nhiệt kế chuẩn EBRO TFX430 + TPX330 (-100 - 500C)
Nhiệt kế chuẩn EBRO TFX430 + TPX330 (-100 - 500C)
Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ Huaxin, HS213
Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ Huaxin, HS213Copyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

02253 261 208