CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

02253 261 208

Hours: 8AM-18PM (T2-T6); 8AM-12AM (T7)


Thiết bị hiệu chuẩn

Lò hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 9112B (300 °C đến 1100 °C, 0.05 °C, kiểu nằm ngang)
Lò hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 9112B (300 °C đến 1100 °C, 0.05 °C, kiểu nằm ngang)
Lò hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 9150 (150 °C đến 1200 °C, ±0.5 °C)
Lò hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 9150 (150 °C đến 1200 °C, ±0.5 °C)
Máy hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 9173 (50 °C đến 700 °C , ± 0.005 °C)
Máy hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 9173 (50 °C đến 700 °C , ± 0.005 °C)
Máy hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 9172 (35 °C đến 425 °C , ± 0.005 °C)
Máy hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 9172 (35 °C đến 425 °C , ± 0.005 °C)
Máy hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 9171 (–30 °C đến 155 °C, ± 0.005 °C, dùng cho đo lường)
Máy hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 9171 (–30 °C đến 155 °C, ± 0.005 °C, dùng cho đo lường)
Máy hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 9170 (–45 °C đến 140 °C, ± 0.005 °C)
Máy hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 9170 (–45 °C đến 140 °C, ± 0.005 °C)
Máy hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 9190A-X (–95 °C to 140 °C, ± 0.015 °C)
Máy hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 9190A-X (–95 °C to 140 °C, ± 0.015 °C)
Máy hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 9144 (50 °C đến 660 °C, ± 0.03 °C)
Máy hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 9144 (50 °C đến 660 °C, ± 0.03 °C)
Máy hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 9143 (33 °C đến 350 °C, ± 0.02 °C)
Máy hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 9143 (33 °C đến 350 °C, ± 0.02 °C)
Máy hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 9142 (–25 °C đến 150 °C, ± 0.01 °C)
Máy hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 9142 (–25 °C đến 150 °C, ± 0.01 °C)
Máy hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 724 (RTDs và Thermocouples)
Máy hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 724 (RTDs và Thermocouples)
Máy hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 714 (Type thermocouple)
Máy hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 714 (Type thermocouple)
Máy hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 712 (Type RTD)
Máy hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 712 (Type RTD)
Máy hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 714B (type Thermocouple)
Máy hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 714B (type Thermocouple)
Máy hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 712B (type RTD)
Máy hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 712B (type RTD)
Máy hiệu chuẩn nhiệt độ EXTECH 433201
Máy hiệu chuẩn nhiệt độ EXTECH 433201
Nhiệt kế chuẩn EBRO TFX430 + TPX130 (-100 - 500C)
Nhiệt kế chuẩn EBRO TFX430 + TPX130 (-100 - 500C)
Máy hiệu chuẩn nhiệt độ Extech PRC20 (J,K,T,E,C,R,S,N)
Máy hiệu chuẩn nhiệt độ Extech PRC20 (J,K,T,E,C,R,S,N)
Nhiệt kế chuẩn EBRO TFX430 + TPX330 (-100 - 500C)
Nhiệt kế chuẩn EBRO TFX430 + TPX330 (-100 - 500C)
Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ Huaxin, HS213
Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ Huaxin, HS213Copyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

02253 261 208