SUPPORT ONLINEhien thi

02253 261 208

hien thi

Mr Nam (Haiphong branch) / 0906 019 690 Mr Nam (Haiphong branch)

- Tư vấn dịch vụ năng lượng, Cung cấp thiết bị -

Ms Nga (Haiphong branch) / 0901 568 086 Ms Nga (Haiphong branch)

- Tư vấn ISO -

Ms Yến (Haiphong branch) / 0901 515 968 Ms Yến (Haiphong branch)

- Tư vấn ISO -

Ms Hồng Anh (Hanoi branch) / 0359399592 Ms Hồng Anh (Hanoi branch)

- Tư vấn ISO -
CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

02253 261 208

Hours: 8AM-18PM (T2-T6); 8AM-12AM (T7)


Máy đo độ dày lớp phủ

 Máy đo độ dày lớp phủ Huatec TG-8830N (1250mm, không dẫn điện)
Máy đo độ dày lớp phủ Huatec TG-8830N (1250mm, không dẫn điện)
 Máy đo độ dày lớp phủ Huatec TG-8830F (1250mm, không từ tính)
Máy đo độ dày lớp phủ Huatec TG-8830F (1250mm, không từ tính)
 Máy đo độ dày bằng siêu âm Huatec TG-8826F (1250um, 0.1um)
Máy đo độ dày bằng siêu âm Huatec TG-8826F (1250um, 0.1um)
 Máy đo độ dày lớp phủ Huatec TG-8828 (1250 um)
Máy đo độ dày lớp phủ Huatec TG-8828 (1250 um)
 Máy đo độ dày lớp phủ Huatec TG-8010 (1250 μm, 0.1μm)
Máy đo độ dày lớp phủ Huatec TG-8010 (1250 μm, 0.1μm)
 Máy đo độ dày lớp phủ Huatec TG-2100F ( 0-5000um, không từ tính)
Máy đo độ dày lớp phủ Huatec TG-2100F ( 0-5000um, không từ tính)
 Máy đo độ dày lớp phủ Huatec TG-2100FN ( 0-5000um, không dấn điện)
Máy đo độ dày lớp phủ Huatec TG-2100FN ( 0-5000um, không dấn điện)
 Máy đo độ dày lớp phủ Huatec TG-8826N (1250mm, không dẫn điện)
Máy đo độ dày lớp phủ Huatec TG-8826N (1250mm, không dẫn điện)
 Máy đo độ dày lớp phủ Huatec TG-2000N ( 0-2000um, không dẫn điện)
Máy đo độ dày lớp phủ Huatec TG-2000N ( 0-2000um, không dẫn điện)
 Máy đo độ dày lớp phủ Huatec TG-2000F ( 0-2000um, không từ tính)
Máy đo độ dày lớp phủ Huatec TG-2000F ( 0-2000um, không từ tính)
 Máy đo độ dày lớp phủ Huatec TG-2100FN ( 0-2000um, dấn điện, từ tính)
Máy đo độ dày lớp phủ Huatec TG-2100FN ( 0-2000um, dấn điện, từ tính)
 Máy đo độ dày lớp phủ Huatec TG-2100NF ( 0-2000um, không dấn điện)
Máy đo độ dày lớp phủ Huatec TG-2100NF ( 0-2000um, không dấn điện)
 Máy đo độ dày lớp phủ Huatec TG-2100F ( 0-2000um, không từ tính)
Máy đo độ dày lớp phủ Huatec TG-2100F ( 0-2000um, không từ tính)
 Máy đo độ dày lớp phủ Huatec TG-2000FN ( 0-2000um, không dẫn điện, không từ tính)
Máy đo độ dày lớp phủ Huatec TG-2000FN ( 0-2000um, không dẫn điện, không từ tính)
 Máy đo độ dày lớp phủ Huatec TG-2100N ( 0-5000um, không dấn điện)
Máy đo độ dày lớp phủ Huatec TG-2100N ( 0-5000um, không dấn điện)
 Máy đo độ dầy lớp phủ không từ tính SANKO-NHẬT BẢN, UNIBOY-E, 0~900μm
Máy đo độ dầy lớp phủ không từ tính SANKO-NHẬT BẢN, UNIBOY-E, 0~900μm
 Máy đo độ dầy lớp phủ không từ tính SANKO-NHẬT BẢN, EDY-5100, 0-5mm
Máy đo độ dầy lớp phủ không từ tính SANKO-NHẬT BẢN, EDY-5100, 0-5mm
 Máy đo độ dầy lớp phủ không từ tính SANKO-NHẬT BẢN, EDY-5000, 0-5mm
Máy đo độ dầy lớp phủ không từ tính SANKO-NHẬT BẢN, EDY-5000, 0-5mm
 Máy đo độ dầy lớp phủ từ tính SANKO-NHẬT BẢN, SM-1500D, 0-15mm
Máy đo độ dầy lớp phủ từ tính SANKO-NHẬT BẢN, SM-1500D, 0-15mm
 Máy đo độ dầy lớp phủ từ tính SANKO-NHẬT BẢN, SM-1100, 0-8mm
Máy đo độ dầy lớp phủ từ tính SANKO-NHẬT BẢN, SM-1100, 0-8mmCopyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

02253 261 208