SUPPORT ONLINEhien thi

02253 261 208

hien thi

Mr Nam / 0906 019 690 Mr Nam

- Tư vấn dịch vụ năng lượng, Cung cấp thiết bị -

Ms Nga / 0901 568 086 Ms Nga

- Tư vấn ISO -

Ms Yến / 0901 515 968 Ms Yến

- Tư vấn ISO -

Ms Thủy / 0969 154 321 Ms Thủy

- Tư vấn ISO -
CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

02253 261 208

Hours: 8AM-18PM (T2-T6); 8AM-12AM (T7)


Máy đo độ dày bằng siêu âm

Máy đo độ dày bằng siêu âm Huatec TG-4500DL (508mm, 9999m/s , qua lớp sơn phủ, datal ogger)
Máy đo độ dày bằng siêu âm Huatec TG-4500DL (508mm, 9999m/s , qua lớp sơn phủ, datal ogger)
Máy đo độ dày bằng siêu âm Huatec TG-4500D (508mm, 9999m/s , qua lớp sơn phủ)
Máy đo độ dày bằng siêu âm Huatec TG-4500D (508mm, 9999m/s , qua lớp sơn phủ)
Máy đo độ dày bằng siêu âm Huatec TG-4500 (508mm, 9999m/s)
Máy đo độ dày bằng siêu âm Huatec TG-4500 (508mm, 9999m/s)
Máy đo độ dày bằng siêu âm Huatec TG-3300 (300mm, 9999m/s)
Máy đo độ dày bằng siêu âm Huatec TG-3300 (300mm, 9999m/s)
Máy đo độ dày bằng siêu âm Huatec TG-5000D (508mm, 5Mhz, đầu dò 13.5mm - 200mm)
Máy đo độ dày bằng siêu âm Huatec TG-5000D (508mm, 5Mhz, đầu dò 13.5mm - 200mm)
Máy đo độ dày bằng siêu âm Huatec TG-5000 (508mm, 5Mhz)
Máy đo độ dày bằng siêu âm Huatec TG-5000 (508mm, 5Mhz)
Máy đo độ dày bằng siêu âm SmartSensor AR850+ (1.2-225.0mm)
Máy đo độ dày bằng siêu âm SmartSensor AR850+ (1.2-225.0mm)
Máy đo độ dày bằng siêu âm HUATEC TG8812 (225/0.1mm)
Máy đo độ dày bằng siêu âm HUATEC TG8812 (225/0.1mm)
Máy đo độ dày bằng siêu âm HUATEC TG-2910 (200/0.01mm)
Máy đo độ dày bằng siêu âm HUATEC TG-2910 (200/0.01mm)
Máy đo độ dày bằng siêu âm HUATEC TG-2930 (200/0.1mm)
Máy đo độ dày bằng siêu âm HUATEC TG-2930 (200/0.1mm)
Máy đo độ dày bằng siêu âm HUATEC TG-3000 (300/0.1mm)
Máy đo độ dày bằng siêu âm HUATEC TG-3000 (300/0.1mm)
Máy đo độ dày bằng siêu âm SmartSensor AR860 (1.0-300.0mm)
Máy đo độ dày bằng siêu âm SmartSensor AR860 (1.0-300.0mm)
Máy đo độ dày bằng siêu âm HUATEC TG3100 (300/0.1/0.01mm)
Máy đo độ dày bằng siêu âm HUATEC TG3100 (300/0.1/0.01mm)
Máy đo độ dày siêu âm INSIZE (kim loại, nhựa, thủy tinh, cao su …), ISU-200D
Máy đo độ dày siêu âm INSIZE (kim loại, nhựa, thủy tinh, cao su …), ISU-200D
Máy đo độ dày bằng siêu âm Huatec TG4000 (300.0 mm, đo qua lớp sơn)
Máy đo độ dày bằng siêu âm Huatec TG4000 (300.0 mm, đo qua lớp sơn)
Máy đo độ dày bằng siêu âm DeFelsko PosiTector UTG C1 (1.00-125.00 mm)
Máy đo độ dày bằng siêu âm DeFelsko PosiTector UTG C1 (1.00-125.00 mm)
Máy đo độ dày bằng siêu âm HUATEC TG4100 (500/0.01mm)
Máy đo độ dày bằng siêu âm HUATEC TG4100 (500/0.01mm)
Máy đo độ dày bằng siêu âm Extech TKG100 (1.0-508mm)
Máy đo độ dày bằng siêu âm Extech TKG100 (1.0-508mm)
 Máy đo độ dày bằng siêu âm DeFelsko PosiTector UTG C3 (1.00-125.00 mm, hiển thị xung và mặt cắt )
Máy đo độ dày bằng siêu âm DeFelsko PosiTector UTG C3 (1.00-125.00 mm, hiển thị xung và mặt cắt )
Máy đo độ dày bằng siêu âm DeFelsko PosiTector UTG M1 (1.00-125.00 mm, đo qua lớp sơn)
Máy đo độ dày bằng siêu âm DeFelsko PosiTector UTG M1 (1.00-125.00 mm, đo qua lớp sơn)Copyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

02253 261 208