CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

02253 261 208

Hours: 8AM-18PM (T2-T6); 8AM-12AM (T7)


Xây dựng hệ thống quản lý năng lượng

Hệ thống quản lý năng lượng (Energy Management System - EnMS) giúp doanh nghiệp kiểm soát tiêu thụ năng lượng, duy trì liên tục hiệu quả năng lượng, giảm lượng tiêu hao và chi phí năng lượng, đồng thời đáp ứng yêu cầu của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Công ty TNHH ITVC Toàn Cầu với đội ngũ chuyên gia tư vấn và kiểm toán viên nhiều năm kinh nghiệm sẽ tư vấn cho doanh nghiệp xây dựng và triển khai Hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 50001:2011 và theo yêu cầu của doanh nghiệp.

 

Các bước thực hiện:

B1: Thiết lập cơ cấu tổ chức quản lý năng lượng, xây dựng chính  sách năng lượng.

B2: Xem xét năng lượng (kiểm toán năng lượng).

B3: Đào tạo nhận thức về hệ thống quản lý năng lượng, đánh giá nội bộ.

B4: Xác định mục tiêu, chỉ tiêu về tiết kiệm năng lượng, lập kế hoạch hành động.

B5: Xây dựng qui trình, văn bản, tích  hợp với các hệ thống quản lý khác.

B6: Áp dụng hệ thống văn bản vào thực tế.

B7: Kiểm tra, đánh giá nội bộ, khắc phục sự không phù hợp.

B8: Xem xét của lãnh đạo.

Sau khi triển khai hệ thống quản lý năng lượng, doanh nghiệp có thể tiết kiệm từ 5% đến 20% mức tiêu thụ năng lượng hiện tại (tùy từng hệ thống).

Để yêu cầu dịch vụ tư vấn xây dựng hệ thống quản lý năng lượng theo yêu cầu của doanh nghiệp - Hãy liên lạc với ITVC Toàn Cầu để được tư vấn các thông tin hữu ích và dịch vụ tốt nhất.

 


Copyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

02253 261 208