SUPPORT ONLINEhien thi

02253 261 208

hien thi

Mr Nam / 0906 019 690 Mr Nam

- Tư vấn dịch vụ năng lượng, Cung cấp thiết bị -

Ms Nga / 0901 568 086 Ms Nga

- Tư vấn ISO -

Ms Yến / 0901 515 968 Ms Yến

- Tư vấn ISO -

Ms Thủy / 0969 154 321 Ms Thủy

- Tư vấn ISO -
CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

02253 261 208

Hours: 8AM-18PM (T2-T6); 8AM-12AM (T7)


Cung cấp và cho thuê thiết bị đo kiểm

Máy phát tín hiệu vector RF Tektronix TSG4102A (2Ghz)
Máy phát tín hiệu vector RF Tektronix TSG4102A (2Ghz)
Máy phát tín hiệu vector RF Tektronix TSG4104A (4Ghz)
Máy phát tín hiệu vector RF Tektronix TSG4104A (4Ghz)
Máy phát tín hiệu vector RF Tektronix TSG4106A (6Ghz)
Máy phát tín hiệu vector RF Tektronix TSG4106A (6Ghz)
Máy phát xung Tektronix AWG5014C (480 MHz, 2CH, 1.2 GS/s )
Máy phát xung Tektronix AWG5014C (480 MHz, 2CH, 1.2 GS/s )
Máy phát xung Tektronix AWG5012C (480 MHz, 2CH, 1.2 GS/s )
Máy phát xung Tektronix AWG5012C (480 MHz, 2CH, 1.2 GS/s )
Máy phát xung Tektronix AWG5002C (240 MHz, 2CH, 600 MS/s )
Máy phát xung Tektronix AWG5002C (240 MHz, 2CH, 600 MS/s )
Máy hiện sóng số Tektronix MDO3104 (1Ghz, 4CH, 5GS/s, chức năng phân tích phổ, phát xung, phân tích logic, phân tích giao thức)
Máy hiện sóng số Tektronix MDO3104 (1Ghz, 4CH, 5GS/s, chức năng phân tích phổ, phát xung, phân tích logic, phân tích giao thức)
Máy hiện sóng số Tektronix MDO3102 (1Ghz, 2CH, 5GS/s, chức năng phân tích phổ, phát xung, phân tích logic, phân tích giao thức)
Máy hiện sóng số Tektronix MDO3102 (1Ghz, 2CH, 5GS/s, chức năng phân tích phổ, phát xung, phân tích logic, phân tích giao thức)
Máy hiện sóng số Tektronix MDO3054 (500Mhz, 4CH, 2.5GS/s, chức năng phân tích phổ, phát xung, phân tích logic, phân tích giao thức
Máy hiện sóng số Tektronix MDO3054 (500Mhz, 4CH, 2.5GS/s, chức năng phân tích phổ, phát xung, phân tích logic, phân tích giao thức
Máy hiện sóng số Tektronix MDO3052 (500Mhz, 2CH, 2.5GS/s, chức năng phân tích phổ, phát xung, phân tích logic, phân tích giao thức
Máy hiện sóng số Tektronix MDO3052 (500Mhz, 2CH, 2.5GS/s, chức năng phân tích phổ, phát xung, phân tích logic, phân tích giao thức
Máy phát xung tùy ý Tektronix AFG1062 (60mhz, 2ch)
Máy phát xung tùy ý Tektronix AFG1062 (60mhz, 2ch)
Máy phát xung UNI DFG-1010 (10Mhz)
Máy phát xung UNI DFG-1010 (10Mhz)
Máy phát chức năng tùy ý Tektronix AFG1022 (25Mhz, 2CH)
Máy phát chức năng tùy ý Tektronix AFG1022 (25Mhz, 2CH)
Máy phát xung BK Precision 4055 (50Mhz, 2Ch)
Máy phát xung BK Precision 4055 (50Mhz, 2Ch)
Máy phát xung Tektronix AFG2021 (20Mhz, 1Ch, 250 MS/s)
Máy phát xung Tektronix AFG2021 (20Mhz, 1Ch, 250 MS/s)
Máy phát xung Tektronix AFG3021C (25 MHz, 1CH, 250MS/s)
Máy phát xung Tektronix AFG3021C (25 MHz, 1CH, 250MS/s)
Máy phát xung Tektronix AFG3022C (25 MHz, 2CH, 250MS/s)
Máy phát xung Tektronix AFG3022C (25 MHz, 2CH, 250MS/s)
Máy phát xung Tektronix AFG3051C (50 MHz, 1CH, 250MS/s-1GS/s)
Máy phát xung Tektronix AFG3051C (50 MHz, 1CH, 250MS/s-1GS/s)
Máy phát xung Tektronix AFG3052C (50 MHz, 2CH, 250MS/s-1GS/s)
Máy phát xung Tektronix AFG3052C (50 MHz, 2CH, 250MS/s-1GS/s)
Máy phát xung Tektronix AFG3101C (100 MHz, 1CH, 250MS/s-1GS/s)
Máy phát xung Tektronix AFG3101C (100 MHz, 1CH, 250MS/s-1GS/s)Copyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

02253 261 208