CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

0914 564 579

Hours: 8AM-18PM (T2-T6); 8AM-12AM (T7)


Tin tức dịch vụ tư vấn ISO

Tư vấn OHSAS 18001:2007 - Công ty Cổ phần Hoá dầu và Xơ sợi Dầu khí(PVTEX)

2015-09-30 02:00:53 | Lượt xem: 4295 | Tin tức dịch vụ tư vấn ISO

ITVC-GLOBAL ký hợp đồng đào tạo nhận thức và diễn giải Hệ thống quản lý an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp theo yêu cầu của tiêu chuẩn OHSAS 1800:2007

Ngày 20/9/2015, được sự tin tưởng của ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Hoá dầu và Xơ sợi Dầu khí Đình Vũ (PVTEX), Công ty TNHH ITVC-GLOBAL tiến hành ký hợp đồng đào tạo nhận thức và diễn giải Hệ thống quản lý an toàn sức khoẻ và nghê nghiệp theo yêu cầu của tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007. Đây là sự chuẩn bị vô cùng quan trọng đối với nhà máy để tiến tới xây dựng Hệ thống quản lý OHSAS 18001:2007 và tương lai là ISO 45001:2016.

Buổi đào tạo đã giúp cho cán bộ công nhân viên nhà máy nhận thức được các yêu cầu của tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007, xác định được các mối nguy, rủi ro trong các hoạt động sản xuất và chủ động xây dựng các phương án để tránh được các mối nguy về an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp.
Copyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

0914 564 579