CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

0225 261 208

Hours: 8AM-18PM (T2-T6); 8AM-12AM (T7)


Dịch vụ

Hoạt động trong lĩnh vực tư vấn xây dựng các hệ thống quản lý áp dụng trong doanh nghiệp (tư vấn ISO), dịch vụ giám định và thử nghiệm, dịch vụ cung cấp và cho thuê thiết bị đo lường - thiết bị tự động hóa, dịch vụ cung cấp các giải pháp tiết kiệm năng lượng – ITVC Toàn Cầu tự hào là doanh nghiệp đi đầu và có nhiều đóng góp cho sự phát triển bền vững của Doanh nghiệp Việt Nam và chung tay xây dựng một thế giới xanh.

Dịch vụ của chúng tôi

1. Dịch vụ tư vấn ISO

2. Dịch vụ năng lượng

3. Cung cấp thiết bị tự động hóa và tiết kiệm năng lượng

4. Cung cấp và cho thuê thiết bị đo kiểm

5. Dịch vụ giám định, thử nghiệm, thẩm tra và chứng nhận

6. Dịch vụ đào tạo


 Copyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

0225 261 208