CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

0225 261 208

Hours: 8AM-18PM (T2-T6); 8AM-12AM (T7)


Tin tức tiết kiệm năng lượng

Mô hình tiết kiệm năng lượng – Ngành Dệt may

2015-10-27 06:44:16 | Lượt xem: 1658 | Tin tức tiết kiệm năng lượng

Tiết kiệm 30%, thời gian thu hồi vốn 1.06 tháng là con số tiết kiệm ấn tượng trong ngành Dệt may

Tóm tắt các kết quả nghiên cứu về sản xuất sạch hơn trong ngành Dệt:

 

Công ty và phạm vi triển khai

Các kết quả

Thời gian

Với sự hỗ trợ của

Công ty Dệt lụa Nam Định

Vải nhuộm: 13.000 tấn/năm

Đầu tư: 715 triệu đồng
Tiết kiệm: 39 triệu đồng/năm

Tăng 6% sản phẩm chất lượng cao, giảm 3% tỷ lệ xử lý lại và giảm 16,208m3 nước / năm

1999-2000

Trung tâm Sản xuất sạch Việt Nam

Cơ sở nhuộm Nhất trí

Nhuộm khoá phecmơtuya: 720 tấn/năm

Nhuộm sợi: 80 tấn/năm

 

Đầu tư: 86.44 triệu đồng
Tiết kiệm: 1023 triệu đồng/ năm

Tăng 8% sản phẩm chất lượng cao, giảm 8% tỷ lệ xử lý lại, giảm 63% nguyên liệu (thuốc nhuộm), giảm 13% điện, và 14,3% nhiên liệu

Hàng năm giảm phát thải 4 tấn thuốc nhuộm, 88 tấn khí nhà kính và 1,2 tấn SO2 ra môi trường

1999-2000

Trung tâm Sản xuất sạch Việt Nam

Công ty Dệt Sài Gòn

Hồ và nhuộm khăn tắm: 144 tấn/năm

Đầu tư: 20.7 triệu đồng
Tiết kiệm: 233 triệu đồng

Giảm 20% hoá chất sử dụng, 25% thuốc nhuộm, 8% điện và 9% nhiên liệu tiêu thụ

Hàng năm giảm phát thải 514kg thuốc nhuộm và 10 tấn khí nhà kính ra môi trường

1999-2000

Trung tâm Sản xuất sạch Việt Nam

Công ty Dệt nhuộm Trung Thư

Nhuộm vải quân đội: 150 tấn/năm

Đầu tư: 25 triệu đồng
Tiết kiệm: 80.85 triệu đồng

Tăng 17% sản phẩm chất lượng cao (loại A), giảm 17% xử lý lại, giảm lượng nguyên liệu tiêu thụ (48% xút, 34% axit, 46% sođa, 15% hydrosunfit và các hoá chất khác)

1999-2000

Trung tâm Sản xuất sạch Việt Nam

Công ty Dệt Phước Long

Phân xưởng nhuộm B

 

Đầu tư: 61 triệu đồng
Tiết kiệm: 565 triệu đồng/năm

Giảm 26% nước thải, giảm đáng kể phát thải khí và giảm tải lượng ô nhiễm

Giảm tỷ lệ sản phẩm hỏng và thêm một mặt hàng mới

1998-1999

UNIDO TF/VIE/97/001

Cơ sở dệt nhuộm Thuận Thiên

 

Đầu tư: 1400 triệu đồng
Tiết kiệm: 1000 triệu đồng/năm

Giảm 34% nước thải, 30% tải lượng ô nhiễm hữu cơ, 70% phát thải khí.

Xây dựng hệ thống lưu trữ và báo cáo các số liệu đầu vào và đầu ra và giảm tỷ lệ xử lý lại. Tăng sản lượng lên 30%

1998-1999

UNIDO TF/VIE/97/001
Copyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

0225 261 208