CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

02253 261 208

Hours: 8AM-18PM (T2-T6); 8AM-12AM (T7)


Tin tức tiết kiệm năng lượng

Giới hạn thời gian sử dụng của thiết bị, dây chuyền sản xuất nhập khẩu

2015-11-16 06:46:53 | Lượt xem: 4946 | Tin tức tiết kiệm năng lượng

Công nghệ, thiết bị, dây chuyền sản xuất ở nước ngoài đã qua sử dụng 10 năm sẽ không được nhập khẩu vào Việt Nam. Đây là nội dung rất quan trọng nêu trong Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN của Bộ KH&CN.

Nhằm ngăn chặn việc nhập khẩu vào nước ta máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng, lạc hậu, chất lượng kém, tiêu tốn nhiều năng lượng, không đáp ứng tiêu chuẩn về an toàn, môi trường, tránh nguy cơ Việt Nam trở thành bãi thải công nghệ của các nước, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã chính thức ban hành Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN.

Công nghệ, thiết bị, dây chuyền sản xuất ở nước ngoài đã qua sử dụng 10 năm sẽ không được nhập khẩu vào Việt Nam

Theo đó, về các yêu cầu được phép nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng Thông tư quy định tuổi thiết bị không vượt quá 10 năm; Được sản xuất theo tiêu chuẩn phù hợp với quy định của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (QCVN) hoặc Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) hoặc phù hợp với Tiêu chuẩn của các nước G7 về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.

Ông Đỗ Hoài Nam – Vụ trưởng Vụ đánh giá thẩm định và giám định công nghệ - Bộ KH&CN cho rằng: Việc đánh giá tính phù hợp của QCVN/TCVN cơ quan kiểm định nước ngoài không thực hiện được, hơn nữa ngoại trừ những trường hợp máy móc hoàn toàn cùng loại thì phải tiến hành kiểm tra đối với tất cả các loại máy móc, như vậy sẽ mất rất nhiều thời gian và chi phí. 

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định đối với thiết bị đã qua sử dụng thuộc các dự án đầu tư, bao gồm dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng, thuộc các trường hợp sau: Dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư; Dự án thuộc diện phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mà không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư, nếu trong hồ sơ dự án đầu tư có danh mục thiết bị đã qua sử dụng và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc chấp thuận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư thì không phải áp dụng quy định tại khoản 1 Điều này.

Bộ KH&CN ban hành Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN nhằm hạn chế máy móc, thiết bị, công nghệ lạc hậu nhập khẩu

Đặc biệt, trường hợp thiết bị đã qua sử dụng có tuổi thiết bị vượt quá 10 năm nhưng doanh nghiệp cần thiết phải nhập khẩu để bảo đảm duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, căn cứ hồ sơ và kiến nghị của doanh nghiệp, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với các Bộ, ngành xem xét, quyết định.

Thông tư này sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2016. Thông tư này sẽ có hiệu lực thay thế cho Thông tư số 20/2014/TT-BKHCN và Thông báo số 2527/TB-BKHCN.

Theo nguồn thông tin mà Bộ Khoa học và Công nghệ đã nhận được, hàng năm Trung Quốc đều công bố loại bỏ máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng do lạc hậu, chất lượng kém, gây ô nhiễm môi trường, để ngăn chặn việc nhập khẩu vào nước ta các loại này, năm 2014 Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Thông báo số 2527/TB-BKHCN ngày 06 tháng 9 năm 2012 về việc tạm ngừng nhập khẩu các loại máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng mà cơ quan có thẩm quyền của Trung Quốc đã công bố loại bỏ (2.255 doanh nghiệp) thuộc 18 lĩnh vực, ngành nghề.Copyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

02253 261 208