CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

02253 261 208

Hours: 8AM-18PM (T2-T6); 8AM-12AM (T7)


Tìm kiếm

2 kết quả tìm kiếm cho từ khóa: "Khi nào phải chuyển đổi sang AIAG&VDA FMEA"

Khi nào phải chuyển đổi sang AIAG&VDA FMEA

Khi nào phải chuyển đổi sang AIAG&VDA FMEA

2019-12-08 07:09:23 | ISO consultancy service's news

Tháng 6/2019 - AIAG và VDA đã phối hợp với nhau để phát hành ra AIAG&VDA FMEA. Đây là một thay đổi lớn đối với việc phát triển FMEA (mô hình sai lỗi và phân tích tác động) cho các dự án phát triển sản phẩm mới của nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng nghành ô tô. Vậy khi nào cần phải chuyển đổi sang AIAG&VDA FMEA? Xem thêm

Khi nào phải chuyển đổi sang AIAG&VDA FMEA

Khi nào phải chuyển đổi sang AIAG&VDA FMEA

2019-12-08 07:09:23 | Tin tức dịch vụ tư vấn ISO

Tháng 6/2019 - AIAG và VDA đã phối hợp với nhau để phát hành ra AIAG&VDA FMEA. Đây là một thay đổi lớn đối với việc phát triển FMEA (mô hình sai lỗi và phân tích tác động) cho các dự án phát triển sản phẩm mới của nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng nghành ô tô. Vậy khi nào cần phải chuyển đổi sang AIAG&VDA FMEA? Xem thêm
Copyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

02253 261 208