CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

02253 261 208

Hours: 8AM-17PM (T2-T7)


Tin tức dịch vụ tư vấn ISO

Tư vấn nâng cấp ISO 17025:2017

2018-12-20 05:14:12 | Lượt xem: 5551 | Tin tức dịch vụ tư vấn ISO

ISO/IEC 17025 - Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn - là tiêu chuẩn áp dụng để công nhận năng lực của Phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn.


1. Ban hành tiêu chuẩn ISO 17025:2017

Ngày 1/12/2017 – Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) chính thức ban hành phiên bản 2017 của tiêu chuẩn ISO 17025 – International standard ISO/IEC 17025:2017– General requirement for the competence of testing and calibration laboratory.

ISO/IEC 17025 - Tiêu chuẩn phổ biến nhất về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn vừa mới được Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành lại với những sửa đổi liên quan tới thay đổi gần đây về môi trường và các thực hành trong phòng thí nghiệm.

ISO/IEC 17025:2017 – Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn, là tiêu chuẩn quốc tế áp dụng cho các phòng thí nghiệm thực hiện các hoạt động thử nghiệm và hiệu chuẩn trên toàn cầu. 

(mời các bạn quan tâm - download tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 tại đây

Việc đưa ra các kết quả có giá trị, được tin cậy rộng rãi là vấn đề cốt lõi, trọng tâm của các hoạt động thí nghiệm. Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 được ban hành để hỗ trợ cho các phòng thí nghiệm thực hiện một hệ thống quản lý chất lượng để áp dụng cho phòng thí nghiệm và chứng minh rằng phòng thí nghiệm có năng lực về mặt kỹ thuật để tạo ra các kết quả thử nghiệm có giá trị và đáng tin cậy.

Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 giúp thúc đẩy sự hợp tác giữa các phòng thí nghiệm và các tổ chức khác thông qua việc chấp nhận rộng rãi kết quả giữa các quốc gia. Các báo cáo thử nghiệm và các chứng chỉ có thể được chấp nhận từ quốc gia này đến quốc gia khác mà không đòi hỏi phải tiến hành thử nghiệm thêm, từ đó giúp tạo thuận lợi trong thương mại quốc tế.

Nhằm thích ứng với các thay đổi gần đây về các điều kiện của thị trường và về công nghệ, tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 được ban hành với nội dung cập nhật các hoạt động và những phương pháp làm việc mới được áp dụng trong các phòng thí nghiệm. Tiêu chuẩn đề cập đến các thay đổi về kỹ thuật, từ vựng, các phát triển về kỹ thuật IT và có tham chiếu đến tiêu chuẩn phiên bản mới nhất về hệ thống quản lý chất lượng đó là ISO 9001:2015.


2. Các thay đổi chính trong phiên bản ISO/IEC 17025:2017:

- Phạm vi đã được sửa đổi để bao gồm các hoạt động thử nghiệm, hiệu chuẩn và việc lấy mẫu liên quan đến công việc thử nghiệm và hiệu chuẩn tiếp theo đó.

- Phương pháp "Tiếp cận theo quá trình" (Process approach) hiện đã tương thích với các tiêu chuẩn mới như ISO 9001 (quản lý chất lượng), ISO 15189 (chất lượng trong các phòng thí nghiệm y tế) và ISO/IEC 17021-1 (yêu cầu đối với tổ chức chứng nhận).

- Tập trung mạnh mẽ hơn vào công nghệ thông tin và kết hợp việc sử dụng các hệ thống máy tính, hồ sơ điện tử và việc lập các kết quả và báo cáo điện tử.

- Đưa vào một chương mới giới thiệu về khái niệm "Tư duy dựa trên rủi ro" (Risk-based thinking).

Các phòng thí nghiệm đã được công nhận theo ISO/IEC 17025:2005 cần tiến hành việc chuyển đổi hệ thống quản lý phù hợp theo tiêu chuẩn phiên bản mới ISO/IEC 17025:2017 trong vòng 03 năm từ khi ban hành vào tháng 11/2017.


3. Yêu cầu PTN cập nhật phiên bản ISO/IEC 17025:2017 từ Văn phòng công nhận chất lượng:

Hiện nay, tại Việt Nam, đa số các phòng thí nghiệm được công nhận bởi Văn phòng công nhận chất lượng (BoA). Chúng tôi xin cập nhật thông báo của BoA về việc chuyển đổi sang phiên bản ISO/IEC 17025: 2017 như sau:

Thông báo tiến trình chuyển đổi ISO/IEC 17025:2017

KÍNH GỬI: CÁC PHÒNG THÍ NGHIỆM

Để tạo thuận lợi cho việc chuyển đổi sang tiêu chuẩn mới ISO/IEC 17025: 2017, Văn phòng Công nhận Chất lượng (CNCL) xin thông báo kế hoạch chuyển đổi, áp dụng phiên bản mới cho các Phòng thí nghiệm (PTN) đăng ký công nhận như sau:

- Từ ngày 01/6/2018, Văn phòng CNCL bắt đầu tiếp nhận đánh giá công nhận các PTN theo phiên bản mới Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025: 2017. 

- Các PTN  chưa kịp xây dựng hoặc chuyển đổi sang  phiên bản mới có thể xin đánh giá theo  phiên bản cũ Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 (TCVN ISO/IEC 17025:2007) cho đến hết ngày 31/12/2018.

- Từ ngày 01/01/2019, Văn phòng CNCL sẽ chỉ tiếp nhận đơn đăng ký đánh giá công nhận mới theo phiên bản Tiêu chuẩn ISO/ IEC 17025: 2017.

- Đối với các Phòng thí nghiệm đã được Văn phòng CNCL thực hiện đánh giá mới /đánh giá lại/ đánh giá giám sát trong năm 2018 theo phiên bản cũ ISO/IEC 17025:2005 (TCVN ISO/IEC 17025:2007) thì cuộc đánh giá tiếp theo trong năm 2019 sẽ bắt buộc phải thực hiện cuộc đánh giá chuyển đổi sang phiên bản mới ISO/ IEC 17025: 2017.

- Các chứng chỉ do Văn phòng CNCL ban hành theo phiên bản cũ ISO/IEC 17025:2005 sẽ chỉ có hiệu lực đến hết ngày 29/11/2020.

--------Nguồn: Văn phòng công nhận chất lượng 


4. Dich vụ tư vấn và đào tạo nâng cấp HTQLCL trong PTN theo ISO 17025:2017.

Các dịch vụ của ITVC Toàn Cầu phục vụ nâng cấp Hệ thống quản lý chất lượng trong PTN theo ISO/IEC 17025:2017:

a) Dịch vụ tư vấn nâng cấp ISO/IEC 17025:2017

Giai đoạn 1: Chuẩn bị

- Khảo sát hệ thống quản lý chất lượng tại PTN, so sánh với yêu cầu của ISO/IEC 17025:2017, lập báo cáo khảo sát.

- Lập kế hoạch cụ thể để triển khai dự án

- Đào tạo nhận thức và diễn giải các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 

Giai đoạn 2: Nâng cấp tài liệu

- Hướng dẫn nâng cấp tài liệu

- Bổ sung/ duy trì các thông tin dạng văn bản (các tài liệu mới) phù hợp với quy mô và mức độ áp dụng.

-   Phân công chỉnh sửa các văn bản với từng phòng ban chức năng và người phụ trách.

-   Hoàn thiện hệ thống tài liệu

Giai đoạn 3: Triển khai áp dụng HTQLCL

- Phê duyệt và ban hành hệ thống tài liệu

- Hướng dẫn áp dụng, vận hành các quá trình

- Đào tạo kỹ năng Đánh giá nội bộ theo ISO/IEC 17025:2017

- Hướng dẫn thực hiện Đánh giá nội bộ tại PTN và hành động khắc phục sau đánh giá nội bộ

- Hướng dẫn thực hiện xem xét của lãnh đạo về hiệu lực và hiệu quả của HTQLCL

Giai đoạn 4: Đánh giá công nhận

- Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ đánh giá công nhận

- Đánh giá nâng cấp HTQLCL

- Khắc phục các điểm không phù hợp sau đánh giá công nhận

- Phòng thí nghiệm đón chứng chỉ ISO/IEC 17025:2017 - Hoàn thành dự án.

b) Dịch vụ đào tạo nâng cấp ISO/IEC 17025:2017

ITVC Toàn Cầu cung cấp các gói dịch vụ đào tạo như sau:

- Đào tạo nhận thức và diễn giải các yêu cầu của ISO/IEC 17025:2017

- Đào tạo kỹ năng đánh giá nội bộ theo ISO/IEC 17025:2017

- Hướng dẫn thiết lập tài liệu theo ISO/IEC 17025:2017


Để yêu cầu dịch vụ tư vấn và đào tạo nâng cấp ISO/IEC 17025:2017, Quý vị hãy liên h ngay với ITVC Toàn Cầu để được tư vấn các thông tin hữu ích và dịch vụ tốt nhất.
Copyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

02253 261 208