CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

02253 261 208

Hours: 8AM-17PM (T2-T7)


Tin tức dịch vụ tư vấn ISO

RBA self audit checklist

2018-02-07 06:35:41 | Lượt xem: 5102 | Tin tức dịch vụ tư vấn ISO

Để giúp các bạn tìm hiểu về RBA code of conduct và tự đánh giá mức độ thỏa mãn các yêu cầu của RBA code of conduct tại doanh nghiệp - ITVC Toàn cầu giới thiệu công cụ tự đánh giá RBA self audit checklist

Mời các bạn download RBA self audit checklist tại đây.
Copyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

02253 261 208