CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

02253 261 208

Hours: 8AM-17PM (T2-T7)


Tin tức dịch vụ tư vấn ISO

Làm thế nào để phát triển các tiêu chuẩn ISO?

2016-11-12 07:01:47 | Lượt xem: 3789 | Tin tức dịch vụ tư vấn ISO

Một tiêu chuẩn ISO được phát triển bởi một nhóm các chuyên gia, trong một ủy ban kỹ thuật. Một khi nhu cầu về một tiêu chuẩn đã được thành lập, các chuyên gia sẽ gặp nhau để thảo luận và đàm phán dự thảo tiêu chuẩn. Ngay sau khi một dự thảo đã được phát triển nó được chia sẻ với các thành viên ISO được đề nghị bình luận, góp ý và bỏ phiếu về nó. Nếu có một sự đồng thuận về dự thảo, nó sẽ trở thành một tiêu chuẩn ISO, nếu không, nó sẽ phải quay lại về các ban kỹ thuật để chỉnh sửa thêm.

Lộ trình để phát triển tiêu chuẩn ISO

Bạn có tham gia vào công việc kỹ thuật của ISO?

Mi ngày làm vic trong năm, trung bình có 8 cuc hp k thut din ra đâu đó trên thế gii. Càng ngày, các t chc đang được s dng phương tin đin t, thúc đy s phát trin ca các tiêu chun và ct gim chi phí đi li.

Các nguyên tắc chính trong việc phát triển tiêu chuẩn

1. Tiêu chuẩn ISO đáp ứng một nhu cầu trên thị trường

ISO không quyết định khi nào để phát triển một tiêu chuẩn mới, nhưng đáp ứng được yêu cầu của ngành công nghiệp hoặc các bên liên quan khác như nhóm người tiêu dùng. Thông thường, một ngành công nghiệp hoặc nhóm sẽ thông báo về sự cần thiết có một tiêu chuẩn cho thành viên quốc gia - những người mà sau đó sẽ liên lạc với tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO. Chi tiết về Liên hệ của các thành viên quốc gia có thể được tìm thấy trong danh sách các thành viên.

2. Tiêu chuẩn ISO được dựa trên ý kiến ​​chuyên gia trên toàn cầu

Tiêu chuẩn ISO được phát triển bởi nhóm các chuyên gia từ khắp nơi trên thế giới, đó là một phần của các nhóm lớn hơn gọi là ủy ban kỹ thuật. Các chuyên gia thương lượng về tất cả các khía cạnh của tiêu chuẩn, bao gồm cả phạm vi của nó, định nghĩa chính và nội dung. Thông tin chi tiết có thể được tìm thấy trong danh sách các ủy ban kỹ thuật.

3. Tiêu chuẩn ISO được phát triển thông qua một quá trình nhiều bên liên quan

Ủy ban kỹ thuật không chỉ bao gồm các chuyên gia từ các lĩnh vực có liên quan, mà còn từ các hiệp hội người tiêu dùng, các học viện, các tổ chức phi chính phủ và chính phủ. Tham khảo về những người phát triển các tiêu chuẩn ISO.

4. Tiêu chuẩn ISO được dựa trên sự đồng thuận

Xây dựng tiêu chuẩn ISO là một phương pháp tiếp cận dựa trên đồng thuận và ý kiến ​​của tất cả các bên liên quan được đưa vào để xem xét.

 

0914 564 579
Copyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

02253 261 208