CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

02253 261 208

Hours: 8AM-17PM (T2-T7)


Tin tức dịch vụ tư vấn ISO

Khóa đào tạo "Hiểu và áp dụng 5 Core tools (PPAP, APQP, FMEA, SPC, MSA) trong tiêu chuẩn IATF 16949"

2018-09-07 07:54:02 | Lượt xem: 9238 | Tin tức dịch vụ tư vấn ISO

ITVC Toàn Cầu xin giới thiệu khóa học "Hiểu và áp dụng 5 Core tools (PPAP, APQP, FMEA, SPC, MSA) trong tiêu chuẩn IATF 16949"


1. Giới thiệu khóa học

Việc đáp ứng các yêu cầu của 5 Core tools là một điều kiện tiên quyết để xây dựng thành công hệ thống quản lý chất lượng dành cho các công ty cung cấp linh kiện và dịch vụ cho ngành công nghiệp ô tô theo tiêu chuẩn IATF 16949:2016. Để giúp các tổ chức có thể vận hành 5 core tool một cách hiệu quả, ITVC Toàn Cầu đưa ra khóa đào tạo "Hiểu và áp dụng 5 Core tools (PPAP, APQP, FMEA, SPC, MSA) trong tiêu chuẩn IATF 16949"


2. Mục tiêu khóa học

Khóa học này giúp cho học viên hiểu rõ từng công cụ trong 5 Core tools và có khả năng vận dụng các công cụ trong việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng IATF 16949:2016. Sau khóa học các học viên sẽ:

- Hiểu về 5 giai đoạn của quá trình hoạch định chất lượng sản phẩm nâng cao APQP để tự áp dụng vào việc triển khai APQP cho các sản phẩm mới phát triển của công ty.

- Hiểu về các khái niệm về thống kê.

- Hiểu khái niệm Error Proofing & Poka-yoke.

- Có khả năng ứng dụng từng công cụ để xây dựng hệ thống theo tiêu chuẩn IATF 16949.

- Hiểu về FMEA và có kỹ năng điều hành nhóm đa chức năng (CFT) để thiết lập DFMEA và PFMEA

- Hiểu và vận dung được MSA để đánh giá hệ thống đo lường.

- Hiểu rõ SPC và có kỹ năng lập các biểu đổ Control chart (average and range chart, average and standard deviation chart, meadian and range chart, individual and moving range chart, p chart, np chart, u chart, c chart), tính toán Cp, Cpk, Pp, Ppk.

- Hiểu và lập được hồ sơ PPAP để đệ trình khách hàng.


3. Đối tượng tham dự

- Thành viên trong ban IATF 16949;

- Đại diện Lãnh đạo các Công ty đã có chứng nhận IATF 16949 muốn củng cố kiến thức về 5 Core tools;

- Các quản lý của các phòng ban của các công ty đang áp dụng hoặc chuẩn bị áp dụng IATF 16949;

- Các cá nhân quan tâm và muốn tìm hiểu về 5 core tools


4. Nội dung đào tạo

- SPC - khái niệm cơ bản; biểu đồ (X-bar, R); Biểu đồ thuộc tính cho phế phẩm (p), (np) biểu đồ thuộc tính cho khuyết tật (c), (u), Thiết lập biểu đồ/ thiết lập giới hạn/ phân tích/ kiểm soát quá trình/ Phân tích năng lực quá trình (Pp/ Ppk / Cp / Cpk);

- MSA - Hệ thống đo lường và quá trình đo lường; Nghiên cứu Độ ổn định, Độ lệch, Độ tuyến tính, các ví dụ; Nghiên cứu độ lặp lại và độ tái lặp của hệ thống đo lường, các ví dụ; SPC và MSA có liên quan đến ISO 9001, và IATF 16949:2016 như thế nào;

- FMEA - FMEAs cho thiết kế sản phẩm và quá trình; phát triển FMEA cho thiết kế s ản phẩm; phát triển FMEA cho quá trình sản xuất; đặc điểm của một FMEA hiệu quả; FMEA trong mối liên kết với IATF 16949:2016;

- APQP & PPAP - Khái niệm cơ bản về hoạch định APQP; Thiết kế, Phát triển sản phẩm, quá trình; Xác nhận sản phẩm và quá trình ; PPAP; Sản xuất, phản hồi, đánh giá và hành động khắc phục;

- Bài tập, thảo luận;

- Tổng kết;

- Bài thi.


5. Thời lượng:

- 4 ngày.


6. Ngôn ngữ:

- Tiếng Việt


7. Địa điểm:

- Tại phòng đào tạo của Công ty TNHH ITVC Toàn Cầu – địa chỉ: Tầng 6 Tòa nhà Thương mại, Số 22 Lý Tự Trọng, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng.


8. Điều kiện bổ xung

- Để tham dự khóa đào tạo này - Học viên cần có kiến thức căn bản về IATF 16949:2016 và đã hoàn tất khóa đào tạo nhận thức và diễn giải tiêu chuẩn IATF 16949:2016.


Liên lạc với chúng tôi:

Phòng đào tạo - Công ty TNHH ITVC Toàn Cầu

Add: Tầng 6 Tòa nhà Thương mại, Số 22 Lý Tự Trọng, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng.

Tel: 02253 261 208 / mob: 0914 564 579

Fax: 02253 292 718

0914 564 579
Copyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

02253 261 208