CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

02253 261 208

Hours: 8AM-17PM (T2-T7)


Tin tức dịch vụ tư vấn ISO

Khóa đào tạo đánh giá quá trình theo VDA 6.3 (Process audit – VDA 6.3)

2018-09-07 08:37:42 | Lượt xem: 6735 | Tin tức dịch vụ tư vấn ISO

Để hỗ trợ các tổ chức thực hiện áp dụng VDA 6.3 - ITVC Toàn Cầu tổ chức khóa đào tạo đánh giá quá trình theo VDA 6.3


1. Mục tiêu khóa học:

- Sau khóa học, học viên sẽ biết cách sử dụng phương pháp tiếp cận quy trình và các yêu cầu cụ thể của khách hàng tương ứng, có các kiến thức cơ bản về đánh giá quá trình theo yêu cầu của tiêu chuẩn VDA 6.3. Việc giới thiệu các khái niệm cơ bản về đánh giá quá trình bao gồm các yêu cầu chung, phương pháp, nguyên tắc, sơ đồ đánh giá và phân tích rủi ro.

- Bảng câu hỏi cơ bản sẽ được giải thích theo các yếu tố của các quá trình, để thông qua quá trình đánh giá, bạn có thể xác định các rủi ro tương ứng và các tiềm năng của chuỗi cung ứng.


2. Thời lượng:

- Bốn (4) ngày


3. Đối tượng tham dự

- Nhân viên quản lý chất lượng được giao nhiệm vụ tiến hành đánh giá trong công ty (nội bộ) hoặc trong chuỗi cung ứng (bên ngoài).

- Các đánh giá viên bên ngoài.


4. Điều kiện tiên quyết để tham gia:

- Có kiến thức về các công cụ và phương pháp quản lý chất lượng

- Hiểu biết về các yêu cầu hệ thống quản lý chất lượng hiện hành

- Hiểu biết về các yêu cầu cụ thể của khách hàng (CSR)

- Kiến thức về sản phẩm và quá trình cụ thể trong lĩnh vực hoạt động theo kế hoạch tùy thuộc vào lĩnh vực hoạt động, kinh nghiệm chuyên môn có liên quan theo VDA 6.3


5. Nội dung:

Khóa học được thiết kế theo chương trình đào tạo được phê duyệt bởi VDA QMC - cung cấp bởi GAB Asia (đối tác đào tạo được phê duyệt bởi VDA QMC).

- Giới thiệu về VDA 6.3 và mối tương quan với các yêu cầu khác

- Tổng quan về ba loại đánh giá (đánh giá bên thứ nhất, thứ 2 và thứ 3) và giải thích về sự khác biệt

- Tổng quan về nội dung của từng chương của tiêu chuẩn VDA 6.3

- Giới thiệu về phương pháp tiếp cận quá trình, phân tích rủi ro theo mô hình con Rùa

- Đánh giá quá trình – từ lúc lập chương trình đánh giá đến khi hoàn thành việc đánh giá

- Lập kế hoạch và tiến hành đánh giá quá trình

- Sơ đồ đánh giá của đánh giá quá trình

- Quy tắc ứng xử cho đánh giá viên đánh giá quá trình

- Yếu tố quá trình 1 - phân tích tiềm năng (P1- potential analysis)

- Yếu tố quá trình 2 - quản lý dự án (P2 - project management)

- Yếu tố quá trình 3 - hoạch định sản phẩm và phát triển quá trình (P3 - planning the product and process development)

- Yếu tố quá trình 4 - thực hiện sản phẩm và phát triển quá trình (P4 - implemention of the product and process development)

- Yếu tố quá trình 5 - quản lý nhà cung cấp (P5 - supplier management)

- Yếu tố quá trình 6 - quá trình phân tích sản xuất (P6 - process analysis production)

- Yếu tố quá trình 7 - dịch vụ khách hàng (P7 - customer care, customer satisfaction, serivces)

- Xem xét kết quả đánh giá

- Báo cáo đánh giá, kết thúc đánh giá.

- Giới thiệu về các giải thích (Sanction Interpretation – SI) và các câu hỏi thường gặp (FAQ)


6. Bài viết liên quan

Đào tạo đánh giá quá trình theo VDA 6.3 (VDA 6.3 process audit) tại VPIC 1

Tư vấn và đào tạo IATF 16949

Đào tạo đánh giá sản phẩm theo VDA 6.5 (VDA 6.5 product audit) tại VPIC 1

Giới thiệu tiêu chuẩn IATF 16949

Các câu hỏi thường gặp - Tiêu chuẩn IATF 16949:2016

Đối tượng áp dụng IATF 16949

Cách thiết lập kế hoạch kiểm soát (Control Plan)

Mục tiêu của tiêu chuẩn IATF 16949

Tư vấn và đào tạo 5 core tools

Lợi ích từ việc áp dụng và được chứng nhận IATF 16949

Đánh giá quá trình sản xuất - Manufacturing process audit

Các bước triển khai IATF 16949

Danh mục các tài liệu cần biên soạn theo IATF 16949

Đào tạo kiểm soát quá trình bằng phương pháp thống kê


Để đăng ký đào tạo đánh giá quá trình theo VDA 6.3 (Process audit – VDA 6.3)hãy liên h ngay với chúng tôi:

CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Tầng 6 Tòa nhà Thương mại, Số 22 Lý Tự Trọng, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng.

Tel: 02253 261 208 / Hotline: 0914 564 579

Fax: 02253 292 718
Copyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

02253 261 208