CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

02253 261 208

Hours: 8AM-17PM (T2-T7)


Tin tức dịch vụ tư vấn ISO

Download CQI-15. Special Process_ Welding System Assessment

2022-08-18 05:04:09 | Lượt xem: 1395 | Tin tức dịch vụ tư vấn ISO

Theo yêu cầu của IATF 16949 - khi đánh giá nội bộ cho các quá trình sản xuất đặc biệt - phải sử dụng phương pháp tiếp cận theo các yêu cầu được chỉ  định bởi khách hàng cho việc đánh giá quá trình. Trường  hợp  không  được  xác  định  bởi  khách hàng,  tổ  chức  phải  xác  định  các  phương  pháp tiếp cận để sử dụng cho việc đánh giá. Một trong các tài liệu hướng dẫn việc đánh giá các quá trình đặc biệt đó là các tài liệu do CQI phát hành.

Tiêu chuẩn IATF 16949 - Annex B

ITVC Toàn Cầu giới thiệu tài liệu hướng dẫn đánh giá quá trình hàn - Download CQI-15. Special Process_ Welding System Assessment

Mời các bạn Download tài liệu:

CHÚNG TÔI RẤT VUI KHI ĐƯỢC CHIA SẺ TÀI LIỆU HỮU ÍCH NÀY VỚI BẠN

CQI-15. Special Process_ Welding System Assessment

Đây là hướng dẫn của CQI về việc đánh giá cho quá trình hàn - tuân thủ theo yêu cầu của IATF 16949

Vui lòng điền đầy đủ thông tin và email chính xác, hệ thống sẽ tự động gửi tài liệu qua email!

Tổng hợp và cập nhật - Đội ngũ tư vấn & đào tạo:

- Chuyên gia tư vấn & đào tạo Phạm Xuân Cảnh và nhóm tư vấn của ITVC Toàn Cầu.
Copyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

02253 261 208