22 Lý Tự Trọng, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng.

0914.564.579

itvc.haiphong@itvc-global.com

Đồng hồ đo điện trở đất Fluke 1625-2

(Click vào để xem ảnh lớn)

Đồng hồ đo điện trở đất Fluke 1625-2

Giá: Liên hệ Lượt xem: 0 Hàng mới

Đồng hồ đo điện trở đất Fluke 1625-2 là có thể đo điện trở nối đất lặp chỉ sử dụng kẹp. Với phương pháp thử nghiệm này, hai kẹp được đặt xung quanh que nối đất và từng được kết nối với các tester. Không có cọc nối đất được sử dụng ở tất cả. Một tiếng, điện áp cố định được gây ra bởi một kẹp và dòng điện được đo bằng cách sử dụng kẹp thứ hai. Sau đó, các thử nghiệm tự động xác định các kháng của thanh nối đất. Phương pháp kiểm tra này chỉ hoạt động nếu một hệ thống nối đất ngoại quan tồn tại cho các tòa nhà hoặc cấu trúc dưới kiểm tra, nhưng hầu hết là. Nếu chỉ có một con đường dẫn đến mặt đất, giống như tại nhiều ứng dụng dân cư, các phương pháp Stakeless sẽ không cung cấp một giá trị có thể chấp nhận và sự sụp đổ của phương pháp kiểm tra tiềm năng phải được sử dụng.
Với thử nghiệm Stakeless, thanh nối đất không cần phải ngắt điện – rời hệ thống nối đất ngoại quan còn nguyên vẹn trong quá trình thử nghiệm. Đi là những ngày dành thời gian đặt và kết nối cọc cho mỗi thanh nối đất trên hệ thống của bạn – tiết kiệm thời gian lớn. Bạn cũng có thể thực hiện các bài kiểm tra nối đất ở những nơi bạn đã không được xem xét trước: bên trong tòa nhà, giá treo điện, hoặc bất cứ nơi nào bạn không có quyền truy cập vào đất.

Chi tiết sản phẩm

Detailed Specifications
General
Memory Internal memory storage up to 1500 records accessible via USB port
Measuring function Interference voltage and frequency, earthing resistance 3- and 4-pole with/without clip-on current transformer, resistance 2-pole with ac, 2- and 4-pole with dc
Display 4 digit (2999 Digit) - 7 segment liquid crystal display, with improved visibility
Operation Central rotary switch and function keys
Temperature Range
Operating temperature -10 °C to 50 °C (14 °F to 122 °F)
Storage temperature -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F)
Temperature coefficient ± 0.1 % of reading/°C <18 °C >28 °C
Type of protection IP56 for case, IP40 for battery door according to EN60529
Max voltage Warning – socket "clamp" to socket E, ES, S or H
Urms = 0 V
Sockets E, ES, S or H to each other in any combination, max. Urms = 250 V (pertains to misuse)
Safety Protection by double and/or reinforced insulation. Max. 50 V to earth per IEC61010-1. 300V CAT II, Pollution degree 2
Quality standard Developed, designed and manufactured to comply with DIN ISO 9001
External field influence Complies with DIN 43780 (8/76)
Auxiliary power 6 x 1.5 V alkaline (IEC LR6 or type AA)
Battery life span With IEC LR6/type AA: typ. 3,000 measurements (RE+RH ≤ 1 kΩ)
With IEC LR6/type AA: typ. 6,000 measurements (RE + RH > 10 kΩ)
Dimensions (WxHxD) 250 mm x 133 mm x 187 mm (9.75 in x 5.25 in x 7.35 in)
Weight ≤ 1.1 kg (2.43 lb) without accessories 7.6 kg (16.8 lb) incl. accessories and batteries in carrying case
Case material Polyester
Measurement of Interference Voltage dc + ac (UST)
Measuring limits of error: method Full wave rectification
Measuring range 1 V to 50 V
Display range 0.0 V to 50 V
Resolution 0.1 V
Frequency range dc/ac 45 Hz to 400 Hz sine
Accuracy ± (5 % of rdg + 5 digit)
Measuring sequence Approx. 4 measurements/s
Internal resistance Approx. 1.5 MΩ
Max. overload Urms = 250 V
Measurement of Interference Frequency (F )
Measuring limits of error: method Measurement of oscillation period of the interference voltage
Measuring range 6.0 Hz to 400 Hz
Display range 16.0 Hz to 299.9 Hz to 999 Hz
Resolution 0.1 Hz to 1 Hz
Range 1 V to 50 V
Accuracy ± (1 % of rdg + 2 digit)
Earthing Resistance (RE)
Measuring method Current and voltage measurement with probe as IEC61557-5
Open circuit voltage 20/48 V, ac
Short circuit current 250 mA ac
Measuring frequency 94, 105, 111, 128 Hz selected manually or automatic. (AFC) 55 Hz in function R*
Noise rejection 120 dB (16 2/3 , 50 , 60, 400 Hz)
Max. overload Urms = 250 V

 

Electrical Measurement Specifications
Intrinsic Error or Influence Quantity Reference Conditions or Specified Operating Range Designation Code Requirements or Test in Accordance with the Relevant Parts of IEC 1557 Type of Test
Intrinsic error Reference conditions A Part 5, 6.1 R
Position Reference position ± 90° E1 Part 1, 4.2 R
Supply voltage At the limits stated by the manufacturer E2 Part 1, 4.2, 4.3 R
Temperature 0 °C and 35 °C E3 Part 1, 4.2 T
Series interference voltage See 4.2 and 4.3 E4 Part 5, 4.2, 4.3 T
Resistance of the probes and auxiliary earth electrodes 0 to 100 x RA but ≤ 50 kΩ E5 Part 5, 4.3 T
System frequency 99 % to 101 % of the nominal frequency E7 Part 5, 4.3 T
System voltage 85 % to 110 % of the nominal voltage E8 Part 5, 4.3 T
Operating error B = ±(|A| + 1,15 √E21 E22 E23 E24 E25E26 ) Part 5, 4.3 R
A = intrinsic error
En = variations
R = routine test
T = type test
B[%] = ± B/fiducial value x 100%
Measuring range 0.020 Ω to 300 kΩ
Display range 0.001 Ω to 2.999 Ω
3.00 Ω to 29.99 Ω
30.0 Ω to 299.9 Ω
0.300 kΩ to 2.999 kΩ
3.00 kΩ to 29.99 kΩ
30.0 kΩ to 299.9 kΩ
Resolution 0.001 Ω
0.01 Ω
0.1 Ω
1 Ω
10 Ω
100 Ω
Accuracy ± ( 2 % of rdg + 2 digit )
Operating error ± ( 5 % of rdg + 5 digit )
Measuring time Typical 8 seconds with a fixed frequency 30 sec. max. with AFC and complete cycle of all measuring frequencies
Additional error because of probe-and auxiliary earth electrode resistance RH(RS + 2000 Ω)/RE x 1.25 x 10-6% + 5 digits
Measuring error of RH and RS Typ. 10 % of RE + RS + RH
Max. probe resistance ≤ 1 MΩ
Max. auxiliary earth electrode resistance ≤ 1 MΩ
Automatic check if error is kept within the limits required by IEC61557-5.
If after a measurement of probe-, auxiliary earth electrode- and earthing resistance, a measurement error of higher than 30 % is assumed because of the influencing conditions, the display shows a warning symbol and a notice that RS or RH are too high.

 

Automatic Switchover of Measuring Resolution in Dependence to Auxiliary Earth Electrode Resistance RH
RH with Umeas = 48 V < 300 Ω
< 6 Ω
< 60 Ω
< 600 Ω
RH with Umeas = 20 V < 250 Ω
< 2.5 kΩ
< 25 kΩ
< 250 kΩ
Resolution 1 mΩ
10 mΩ
100 mΩ
1 Ω

 

Selective Measurement of the Earthing Resistance (RE Clamp)
Measuring method Current and voltage measurement with probe as per EN61557-5 and current measurement in the individual branch with additional current transformer (patent applied for).
Open circuit voltage 20/48 V ac
Short circuit current 250 mA ac
Measuring frequency 94, 105, 111, 128 Hz selected manually or automatically (AFC), 55 Hz (R*)
Noise rejection 120 dB (162/3, 50, 60, 400 Hz)
Max. overload Max. Urms = 250 V (measurement will not be started)
Measuring range 0.020 Ω to 300 kΩ
Display range 0.001 Ω to 2.999 Ω
3.00 Ω to 29.99 Ω
30.0 Ω to 299.9 Ω
0.300 kΩ to 2.999 kΩ
3.00 kΩ to 29.99 kΩ
Resolution 0.001 Ω
0.01 Ω
0.1 Ω
1 Ω
10 Ω
Accuracy ± ( 7 % of rdg + 2 digit )
Operating error ± ( 10 % of rdg + 5 digit )
Additional error because of probe- and auxiliary earth typ. electrode resistance RH(RS + 2000 Ω)/RETOTAL x 1.25 x 10-6% + 5 digits
Measuring error of RHand RS Typ. of 10 % of RETOTAL + RS + RH
Measuring time Typ. 8 sec. with a fixed frequency 30 sec. max. with AFC and complete cycle of all measuring frequencies.
Minimal current in single branch to be measured 0.5 mA With transformer (1000:1)
0.1 mA With transformer (200:1)
Max. interference current through transformer 3 A With transformer (1000:1)
* With recommended current clamps/transformers.

 

Resistance Measurement (R~)
Measuring method Current and voltage measurement
Measuring voltage 20 V ac, square pulse
Short circuit current > 250 mA ac
Measuring frequency 94, 105, 111, 128 Hz selected manually or automatically (AFC)
Measuring range 0.020 Ω to 300 kΩ
Display range 0.001 Ω to 2.999 Ω
3.00 Ω to 29.99 Ω
30.0 Ω to 299.9 Ω
300 Ω to 2999 Ω
3.00 kΩ to 29.99 kΩ
30.0 kΩ to 299.9 kΩ
Resolution 0.001 Ω
0.01 Ω
0.1 Ω
1 Ω
10 Ω
100 Ω
Accuracy ± ( 2 % of rdg + 2 digit )
Operating error ± ( 5 % of rdg + 5 digit )
Measuring time Typical 6 seconds
Max. interference voltage 24 V, with higher voltages measurement will not be started
Max overload Urms max. = 250 V

 

Resistance Measurement (R dc)
Measuring method Current- voltage measurement as per IEC61557-4 possible
Measuring voltage 20 V dc
Short circuit current 250 mA dc
Formation of measured value With 4-pole measurement wires on H, S, ES can be extended without additional error.
Resistances > 1 Ω in wire E can cause additional error of 5m Ω/Ω.
Measuring range 0.020 Ω to 300 kΩ
Display range 0.001 Ω to 2.999 Ω
3.00 Ω to 29.99 Ω
30.0 Ω to 299.9 Ω
300 Ω to 2999 Ω
3.0 kΩ to 29.99 kΩ
30.0 kΩ to 299.9 kΩ
Resolution 0.001 Ω
0.01 Ω
0.1 Ω
1 Ω
10 Ω
100 Ω
Accuracy ± ( 2 % of rdg + 2 digit )
Operating error ± ( 5 % of rdg + 5 digit )
Measuring sequence Approx. 2 measurements/s
Measuring time Typical 4 second including reversal of polarity (2-pole or 4-pole)
Maximum interference voltage ≤ 3 V ac or dc, with higher voltages measurement will not be started
Maximum inductivity 2 Henry
Maximum overload Urms = 250 V

 

Compensation of Lead Resistance (RK)
Compensation of lead resistance (RK) can be switched on in functions RE 3-pole, RE 4-pole (clamp), R ac, and R dc 2-pole
Formation of measured value Rdisplay = Rmeasured - Rcompensated*
* Value of setpoint entry RK = 0.000 Ω, variable from 0.000 to 29.99 Ω by means of measuring adjustment.

 

Stakeless Ground Loop Measurement (Two Clamp Stakeless)
Switch position RA 4-pole (two clamp Stakeless)
Resolution 0.001 Ω to 0.1 Ω
Measuring range 0.02 Ω to 199.9 Ω
Accuracy ± (7 % rdg + 3 digit)
Operating error ± (10 % rdg + 5 digit)
Measuring voltage Vm = 48 V ac (primary)
Measuring frequency 128 Hz
Noise current (IEXT) Max. IEXT = 10 A (ac) (RA < 20 Ω)
Max. IEXT = 2 A (ac) (RA > 20 Ω)
Measuring principle: Stakeless measurement of resistance in closed loops using two current transformers.
Automatic range selection.
The information regarding stakeless ground loop measurements is only valid when used in conjunction with the recommended current clamps at the minimum distance specified)
Gọi ngay: 0914.564.579
SMS: 0914.564.579 Chat Zalo Chat qua Messenger