CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

02253 261 208

Hours: 8AM-17PM (T2-T7)


Danh sách các tổ chức đánh giá SA 8000

Để giúp quý vị lựa chọn đơn vị đánh giá chứng nhận SA 8000 - ITVC Toàn Cầu đăng tải danh sách các đơn vị được SAI phê duyệt là đơn vị ủy quyền đánh giá chứng nhận SA 8000 như sau:


Update: Feb, 2020

 • ABS Quality Evaluations
  -Scope of Accreditation: Global within scope as detailed on CB page
  -Initial Date of Accreditation: January 1, 2007
  -Current Accreditation Expiry: December 30, 2020
  -Authorized to deliver SAAS-accredited SA8000:2014 certification audits  
   
 • ALGI
  -Scope of Accreditation: Global within scope as detailed on CB page
  -Initial Date of Accreditation: November 1, 2004
  -Current Accreditation Expiry: October 31, 2022
  -Authorized to deliver SAAS-accredited SA8000:2014 certification audits  
   
 • APCER
  -Scope of Accreditation: Portugal and Spain, as detailed on CB page
  -Initial Date of Accreditation: February 1, 2007
  -Current Accreditation Expiry: January 31, 2021
  -Authorized to deliver SAAS-accredited SA8000:2014 certification audits 
   
 • BCC Inc.
  -Scope of Accreditation: China, as detailed on CB page
  -Initial Date of Accreditation: September 11, 2018
  -Current Accreditation Expiry: September 10, 2022
  -Authorized to deliver SAAS-accredited SA8000:2014 certification audits 
   
 • Benchmarks Company Limited
  -Scope of Accreditation: China and Hong Kong, as detailed on CB page
  -Initial Date of Accreditation: October 23, 2018
  -Current Accreditation Expiry: October 22, 2022
  -Authorized to deliver SAAS-accredited SA8000:2014 certification audits 
   
 • BSI
  -Scope of Accreditation: Global within scope as detailed on CB page
  -Initial Date of Accreditation: March 1, 2005
  -Current Accreditation Expiry: February 28, 2023
  -Authorized to deliver SAAS-accredited SA8000:2014 certification audits 
   
 • Bureau Veritas Certification
  -Scope of Accreditation: Global within scope as detailed on CB page
  -Initial Date of Accreditation: March 1, 1999
  -Current Accreditation Expiry: January 31, 2023
  -Authorized to deliver SAAS-accredited SA8000:2014 certification audits 
   
 • Centre Testing International (CTI)
  -Scope of Accreditation: People's Republic of China, as detailed on CB page
  -Initial Date of Accreditation: December 1, 2012
  -Current Accreditation Expiry: November 30, 2020
  -Authorized to deliver SAAS-accredited SA8000:2014 certification audits 
   
 • CISE (Centro per l'Innovazione e lo Sviluppo Economico)
  -Scope of Accreditation: Belgium, Germany and Italy, as detailed on CB page
  -Initial Date of Accreditation: March 1, 2001
  -Current Accreditation Expiry: March 31, 2022
  -Authorized to deliver SAAS-accredited SA8000:2014 certification audits 
   
 • CU Inspections & Certifications India Pvt. Ltd. (Control Union)
  -Scope of Accreditation: India, as detailed on CB page
  -Initial Date of Accreditation: March 1, 2018
  -Current Accreditation Expiry: February 28, 2022
  -Authorized to deliver SAAS-Accredited SA8000:2014 certification
   
 • DNV GL Business Assurance
  -Scope of Accreditation: Global within scope as detailed on CB page
  -Initial Date of Accreditation: November 1, 1998
  -Current Accreditation Expiry: October 31, 2022
  -Authorized to deliver SAAS-accredited SA8000:2014 certification audits 
   
 • ESTS (Extensive Standard Technical Services Co., Ltd.)
  -Scope of Accreditation: Scope as detailed on CB page
  -Initial Date of Accreditation: May 1, 2017
  -Current Accreditation Expiry: April 30, 2021
  -Authorized to deliver SAAS-accredited SA8000:2014 certification audits 
   
 • EUROCERT
  -Scope of Accreditation: Global within scope as detailed on CB page
  -Initial Date of Accreditation: November 17, 2009 
  -Current Accreditation Expiry: November 16, 2022
  -Authorized to deliver SAAS-accredited SA8000:2014 certification audits 
   
 • Guardian Independent Certification Limited (GIC)
  -Scope of Accreditation: Cambodia, Italy, Singapore, Vietnam, as detailed on CB page
  -Initial Date of Accreditation: December 21, 2018 
  -Current Accreditation Expiry: December 20, 2022
  -Authorized to deliver SAAS-accredited SA8000:2014 certification audits 
   
 • HKQAA
  -Scope of Accreditation: People's Republic of China, as detailed on CB page
  -Initial Date of Accreditation: December 1, 2007
  -Current Accreditation Expiry: November 30, 2022
  -Authorized to deliver SAAS-accredited SA8000:2014 certification audits  
   
 • Institute of Quality & Control Limited (IQC)
  -Scope of accreditation: Israel, Italy, Jordan, as detailed on CB page
  -Initial date of accreditation: December 13, 2010
  -Current Accreditation Expiry: December 12, 2022
  -Authorized to deliver SAAS-accredited SA8000:2014 certification audits  
   
 • International Associates Limited
  -Scope of Accreditation: Global within scope as detailed on CB page
  -Initial Date of Accreditation: April 1, 2012
  -Current Accreditation Expiry: March 31, 2020
  -Authorized to deliver SAAS-accredited SA8000:2014 certification audits 
   
 • Intertek
  -Scope of Accreditation: Global within scope as detailed on CB page
  -Initial Date of Accreditation: November 1, 1999
  -Current Accreditation Expiry: December 31, 2022
  -Authorized to deliver SAAS-accredited SA8000:2014 certification audits 
   
 • IQNet Ltd
  -Scope of Accreditation: Global within scope as detailed on CB page
  -Initial Date of Accreditation: May 1, 2007
  -Current Accreditation Expiry: April 30, 2022
  -Authorized to deliver SAAS-accredited SA8000:2014 certification audits 

   
 • Leverage Limited
  -Scope of Accreditation: China, as detailed on CB page
  -Initial Date of Accreditation: November 7, 2019
  -Current Accreditation Expiry: November 6, 2023
  -Authorized to deliver SAAS-accredited SA8000:2014 certification audits 
   
 • LRQA
  -Scope of Accreditation: not currently accredited
  -Initial Date of Accreditation: June 16, 2008
  -Accreditation Expired: June 15, 2019
   
 • LSQA
  -Scope of Accreditation: Global within scope as detailed on CB page
  -Initial Date of Accreditation: September 1, 2006

     -Current Accreditation Expiry: August 31, 2020
     -Authorized to deliver SAAS-accredited SA8000:2014 certification audits 

 

     -Current Accreditation Expiry: December 3, 2022
     -Authorized to deliver SAAS-accredited SA8000:2014 certification audits 
 
 

 • RINA
  -Scope of Accreditation: Global within scope as detailed on CB page
  -Initial Date of Accreditation: November 1, 2001
  -Current Accreditation Expiry: October 31, 2022
  -Authorized to deliver SAAS-accredited SA8000:2014 certification audits 
   
 • SGS Italia S.p.A. 
  -Scope of Accreditation: Global within scope as detailed on CB page
  -Initial Date of Accreditation: July 1, 1998
  -Current Accreditation Expiry: June 30, 2022
  -Authorized to deliver SAAS-accredited SA8000:2014 certification audits 
   
 • SI Cert
  -Scope of Accreditation: Italy, as detailed on CB page
  -Initial Date of Accreditation: February 1, 2020
  -Current Accreditation Expiry: January 31, 2024
  -Authorized to deliver SAAS-accredited SA8000:2014 certification audits 

   
 • SMT-Global 
  -Scope of Accreditation: People's Republic of China, Hong Kong, Macau, as detailed on CB page
  -Initial Date of Accreditation: September 15, 2017
  -Current Accreditation Expiry: September 14, 2021
  -Authorized to deliver SAAS-accredited SA8000:2014 certification audits 
   
 • TUV NORD Group
  -Scope of Accreditation: Global within scope as detailed on CB page
  -Initial Date of Accreditation: January 1, 2001
  -Current Accreditation Expiry: December 31, 2021

     -Authorized to deliver SAAS-accredited SA8000:2014 certification audits

 

 • TUV Rheinland
  -Scope of Accreditation: Global within scope as detailed on CB page
  -Initial Date of Accreditation: April 1, 2002
  -Current Accreditation Expiry: March 31, 2023
  -Authorized to deliver SAAS-accredited SA8000:2014 certification audits 
   
 • TUV SUD Group
  -Scope of Accreditation: Global within scope as detailed on CB page
  -Initial Date of Accreditation: March 31, 2006
  -Current Accreditation Expiry: June 30, 2020
  -Authorized to deliver SAAS-accredited SA8000:2014 certification audits 
   
 • UL-Registrar, LLC
  -Scope of Accreditation: not currently accredited
  -Initial Date of Accreditation: November 1, 2002
  -Accreditation Voluntarily Cancelled: May 15, 2019

Để yêu cầu dịch vụ tư vấn và đào tạo SA 8000 - Hãy liên hệ ngay với chúng tôi:

CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Tầng 6 Tòa nhà Thương mại, Số 22 Lý Tự Trọng, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng.

Tel: 02253 261 208 - Hotline: 0914 564 579

Fax: 02253 292 718

Email: itvc.haiphong@itvc-global.com

 Copyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

02253 261 208