CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

02253 261 208

Hours: 8AM-18PM (T2-T6); 8AM-12AM (T7)


Tư vấn Lean Six Sigma

Tư vấn và đào tạo Lean - Six sigma
A - Sản xuất tinh gọn (Lean Manufacturing) Lean Manufacturing - Sản xuất tinh gọn là một hệ thống các triết lý và công cụ cho việc liên tục phát hiện và loại bỏ các lãng phí trong hoạt động của doanh nghiệp, hướng đến ...... Xem thêm
Chương trình đào tạo Lean Six Sigma đai vàng - LSSYB
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÓA ĐÀO TẠO: LEAN SIX SIGMA YELLOW BELT / LEAN-SIXSIGMA ĐAI VÀNG - LSSYB LĨNH VỰC: SẢN XUẤT HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN SẢN XUẤT MỤC TIÊU: Cung cấp cho học viên phương pháp cải tiến liên tục ...... Xem thêm
Chương trình đào tạo Lean Six Sigma đai xanh - LSSGB
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÓA ĐÀO TẠO: LEAN SIX SIGMA GREEN BELT / LEAN-SIXSIGMA ĐAI XANH - LSSGB LĨNH VỰC: SẢN XUẤT HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN SẢN XUẤT MỤC TIÊU: Cung cấp cho học viên phương pháp cải tiến liên tục tiên tiến ...... Xem thêmCopyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

02253 261 208