SUPPORT ONLINEhien thi

02253 261 208

hien thi

Mr Nam / 0906 019 690 Mr Nam

- Tư vấn dịch vụ năng lượng, Cung cấp thiết bị -

Ms Nga / 0901 568 086 Ms Nga

- Tư vấn ISO -

Ms Yến / 0901 515 968 Ms Yến

- Tư vấn ISO -

Ms Thủy / 0969 154 321 Ms Thủy

- Tư vấn ISO -
CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

02253 261 208

Hours: 8AM-18PM (T2-T6); 8AM-12AM (T7)


Tư vấn đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại là một trong những hồ sơ môi trường không thể thiếu cho một doanh nghiệp hoạt động có liên quan đến các chất thải như: sơn, nhớt, axit…Để sở tài nguyên môi trường có thể kiểm soát được số lượng chất thải mà công ty thải ra nhằm đưa ra các biện pháp khắc phục kịp thời.

Các đối tượng phải lập sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại:

·         Các tổ chức, cá nhân  kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam sở hữu, điều hành các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ phát sinh, quản lý chất thải rắn nguy hại.

·         Cơ sở đã khởi công và đang trong giai đoạn chuẩn bị, đã hoàn thành giai đoạn chuẩn bị và đang trong giai đoạn xây dựng, chưa đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại.

Quy trình thực hiện đăng ký:

·         Khảo sát tình hình hoạt động, quy mô sản suất, hiện trạng môi trường tại cơ sở.

·         Xác định thành phần, khối lượng nguyên liệu sản xuất.

·         Sự tác động của chất thải đến môi trường.

·         Xác định nguồn và khối lượng chất thải phát sinh, chất thải khác trong quá trình sản xuất.

·         Các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu phát sinh chất thải nguy hại.

·         Phân loại các chất thải nguy hại. Xác định mã đăng ký của các loại chất thải nguy hại theo danh mục.

·         Xây dựng các biện pháp, quy trình phòng ngừa ứng phó khẩn cấp sự cố do chất thải nguy hại gây ra.

·         Lập thủ tục, hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải cho doanh nghiệp.

·         Trình nộp lên sở tài nguyên môi trường.Copyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

02253 261 208