SUPPORT ONLINEhien thi

02253 261 208

hien thi

Mr Nam / 0906 019 690 Mr Nam

- Tư vấn dịch vụ năng lượng, Cung cấp thiết bị -

Ms Nga / 0901 568 086 Ms Nga

- Tư vấn ISO -

Ms Yến / 0901 515 968 Ms Yến

- Tư vấn ISO -

Ms Thủy / 0969 154 321 Ms Thủy

- Tư vấn ISO -
CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

02253 261 208

Hours: 8AM-18PM (T2-T6); 8AM-12AM (T7)


Tin tức tiết kiệm năng lượng

Mô hình tiết kiệm năng lượng – Ngành Sản xuất Kim Loại

2015-10-27 06:39:43 | Lượt xem: 1059 | Tin tức tiết kiệm năng lượng

Dự án tiết kiệm năng lượng triển khai trong ngành sản xuất kim loại có thời gian thu hồi vốn 1 tháng

Tóm tắt các kết quả nghiên cứu về sản xuất sạch hơn trong ngành Sản phẩm kim loại:

Công ty và phạm vi triển khai Các kết quả Thời gian Với sự hỗ trợ của
VINAPIPE Ống mạ kẽm: 15,000 tấn/năm Đầu tư: 191 triệu đồng
Tiết kiệm: 3.663 triệu đồng / nămGiảm lượng kẽm tiêu thụ từ 120 kg/tấn sản phẩm xuống 93 kg/tấn sản phẩm (22%), giảm lượng axit thải ra môi trường
1999-2000

Trung tâm Sản xuất sạch Việt Nam

Công ty Cổ phần Dây lưới thép Nam Định Dây mạ kẽm – tập trung chủ yếu vào khâu làm sạch: 9000 tấn/năm Đầu tư: 320 triệu đồng
Tiết kiệm: 139 triệu đồng/nămGiảm 39% sản phẩm chât slượng kém, 47% sản phẩm xử lý lại, giảm 2% HCl tiêu thụ, 2% sắt, 4.6% điện và 13,3% thanTăng pH trong nước thải từ 4,5 lên 5,0. giảm 3% nước thải và 70% phát tán khí
1999-2000

Trung tâm Sản xuất sạch

Copyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

02253 261 208