CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

0225 261 208

Hours: 8AM-18PM (T2-T6); 8AM-12AM (T7)


Tin tức kiểm toán năng lượng

Kiểm toán năng lượng tại CN CÔNG TY CP CONTAINER VIỆT NAM - XÍ NGHIỆP CẢNG VICONSHIP

2015-06-29 04:14:55 | Lượt xem: 4827 | Tin tức kiểm toán năng lượng

Năm 2015, công ty XÍ NGHIỆP CẢNG VICONSHIP ký hợp đồng kiểm toán năng lượng với công ty TNHH ITVC Toàn Cầu. Trong đợt kiểm toán, các chuyên gia kiểm toán năng lượng đã đánh giá toàn bộ các hộ tiêu thụ năng lượng tại cảng và tình hình tiêu thụ năng lượng hiện tại.

Hiện tại, do đặc thù của xí nghiệp cảng Viconship là khai thác cảng nên mặc dù mức tiêu thụ năng lượng là cao nhưng vai trò quản lý cũng như kiểm soát mức tiêu thụ năng lượng chưa được quan tâm thích đáng do nhiều nguyên nhân khách quan.

Trong đợt kiểm toán này, công ty ITVC Toàn Cầu cũng tiến hành đánh giá các hộ tiêu thụ lớn như điều hoà, các cẩu, hệ thống bơm... để tìm ra các cơ hội cải thiện năng lượng và tiết kiệm.
Copyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

0225 261 208