CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

0225 261 208

Hours: 8AM-18PM (T2-T6); 8AM-12AM (T7)


Tin tức dịch vụ tư vấn ISO

Tư vấn ISO/TS 16949 Công ty Federal Mogul Việt Nam - KCN Tràng Duệ, Hải Phòng

2015-09-30 01:47:23 | Lượt xem: 5111 | Tin tức dịch vụ tư vấn ISO

Tư vấn xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu của tiêu chẩn ISO/TS 16949

14/09/2015 ,ITVC-GLOBAL tiến hành đào tạo Đánh giá viên nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng ISO/TS 16949 cho cán bộ Công ty Federal Mogul Việt Nam (KCN Tràng Duệ - Hải Phòng). Sau khóa học, các học viên đã hiểu và thực hành đánh giá nội bộ. ITVC-GLOBAL xin gửi lời cảm ơn đến ban lãnh đạo nhà máy và các học viên tham gia khóa học, chúc các anh chị sớm làm chủ được Hệ thống ISO/TS 16949.
Copyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

0225 261 208