CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

02253 261 208

Hours: 8AM-18PM (T2-T6); 8AM-12AM (T7)


Tin tức dịch vụ tư vấn ISO

Download EICC-VAP Audit Operations Manual v5.1.1

2017-07-25 06:00:03 | Lượt xem: 1965 | Tin tức dịch vụ tư vấn ISO

Tháng 1/2017 - EICC đã ban hành Sổ tay nghiệp vụ quy trình đánh giá xác nhận (VAP) - phiên bản 5.1.1

Nội dung của EICC-VAP Audit Operations Manual v5.1.1 như sau:

Download EICC-VAP Audit Operations Manual v5.1.1

EICC-VAP-Audit Operations Manual v5 1 1 Auditee Preparation

(vì lý do bản quyền nên chúng tôi không post chi tiết toàn bộ tiêu chuẩn - nếu quan tâm, bạn hãy liên lạc với ITVC Toàn Cầu để được hỗ trợ)
Copyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

02253 261 208