CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

0225 261 208

Hours: 8AM-18PM (T2-T6); 8AM-12AM (T7)


Tin tức dịch vụ tư vấn ISO

Đào tạo diễn giải tiêu chuẩn và kỹ năng đánh giá nội bô ISO 9001:2015 tại Hải Dương

2016-01-05 01:30:11 | Lượt xem: 2138 | Tin tức dịch vụ tư vấn ISO

Giới thiệu 

Ngày 23/9/2015 - Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) đã ban hành phiên bản ISO 9001:2015, thay thế cho ISO 9001:2008. 

Như vậy, các doanh nghiệp đã áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008 cần bắt đầu quá trình nghiên cứu, cập nhật và chuyển đổi chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng của mình theo tiêu chuẩn mới - ISO 9001:2015. Với các đơn vị chuẩn bị xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng, hãy bắt đầu với ISO 9001:2015 ngày từ khi tìm hiểu và lập kế hoạch cho dự án. 

Để hỗ trợ các tổ chức trong hoạt động chuyển đổi/ xây dựng mới Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015, ITVC Global trân trọng gửi đến Quý khách hàng Khoá đào tạo "Diễn giải tiêu chuẩn và kỹ năng đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015", Khóa học sẽ giúp Quý vị hiểu về các yêu cầu của tiêu chuẩn và cách thức triển khai hoạt động đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn mới. Từ sự chuẩn bị này, Quý vị có thể tham gia vào hoạt động hoạch định và triển khai hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với bối cảnh của doanh nghiệp và tăng cường tính hiệu lực của hệ thống.

1.   Mục tiêu khóa học 

Cung cấp đến học viên các thông tin về:

-     Bối cảnh, mục đích và nội dung thay đổi các yêu cầu của ISO 9001 trong phiên bản năm 2015;

-     Diễn giải và Phân tích các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015;

-     Kỹ năng đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015.

-     Cung cấp MIỄN PHÍ tài liệu tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và các tài liệu hướng dẫn cập nhật, chuyển đổi phiên bản.

-     Kết thúc khóa đào tạo, các học viên có được các kiến thức và sự thấu hiểu cần thiết phục vụ cho việc vận dụng một cách linh hoạt và hiệu quả những yêu cầu của tiêu chuẩn để thiết lập và vận hành HTQLCL theo ISO 9001:2015.

-     Sau khóa học, các học viên sẽ được cấp giấy chứng nhận đánh giá viên nội bộ khóa đào tạo “Diễn giải tiêu chuẩn và kỹ năng đánh giá nôi bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015".

 2.    Đối tượng tham dự 

-     Thành viên Ban lãnh đạo, Nhân sự quản lý cấp trung, Nhân sự quản lý hệ thống quản lý chất lượng, đánh giá viên nội bộ

 3.    Thời gian & địa điểm 

-     Thời gian: Khóa học diễn ra trong 02 ngày - 15&16/01/2016 (thứ 6 & thứ 7)

-     Địa điểm: Tại hội trường tầng 4 – Trung tâm hỗ trợ thanh niên, công nhân và lao động trẻ Tỉnh Hải Dương.

-     Địa chỉ: Số 342 Nguyễn Lương Bằng - TP Hải Dương. 

4.    Phí tham dự 

-     1.500.000 VNĐ / 01 học viên

-     Ưu đãi đặc biệt: Giảm còn 1.200.000 VNĐ/ 01 học viên khi đăng ký trên từ 03 học viên trở lên hoặc đăng ký trước khi khóa học diễn ra 10 ngày. 

5.    Liên hệ đăng ký tham dự 

-     Điện thoại văn phòng:             0313 261 208 - Fax: 0313 292 718 / liên hệ trực tiếp

-     Ms. Bùi Thúy Nga,                  Email: iso2.itvc@itvc-global.com - Mob: 0901 568 086

-     Ms. Phạm Thị Sang Xuân,      Email: iso3.itvc@itvc-global.com - Mob: 0901 515 968

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Click vào link- Khóa học: Đào tạo diễn giải tiêu chuẩn và kỹ năng đánh giá nội bộ ISO 9001:2015
Copyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

0225 261 208