CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

02253 261 208

Hours: 8AM-18PM (T2-T6); 8AM-12AM (T7)


Tìm kiếm

21 kết quả tìm kiếm cho từ khóa: "tư vấn EICC"

Tư vấn EICC tại Jang Won Tech Vina

Tư vấn EICC tại Jang Won Tech Vina

2017-06-10 07:07:15 | ISO consultancy service's news

Là một trong 10 nhà cung cấp tốt nhất của Samsung - năm 2017 - Jang Won Tech Vina được chọn là nhà cung cấp tham gia vào chương trình đánh giá tuân thủ EICC của Samsung Việt Nam. Xem thêm

Tư vấn EICC tại Youngbo Vina

Tư vấn EICC tại Youngbo Vina

2017-06-10 04:11:55 | ISO consultancy service's news

Công ty TNHH YoungBo Vina tại Lô G3, KCN Quế Võ, Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh, là Công ty 100% vốn đầu tư Hàn Quốc, chuyên sản xuất linh kiện điện thoại, pin và tai nghe. Youngbo Vina là vendor cấp 1 của Samsung - đơn vị được đánh giá là 1 trong 10 vendor tốt nhất được lựa chọn để đánh giá tuân thủ EICC trong năm 2017. Xem thêm

Tư vấn EICC tại Công ty TNHH Dream Plastic

Tư vấn EICC tại Công ty TNHH Dream Plastic

2017-05-28 07:44:17 | ISO consultancy service's news

Ngày 9/3/2017 - Công ty TNHH Dream Plastic đã ký hợp đồng tư vấn hệ thống quản lý trách nhiệm xã hội theo EICC với ITVC Toàn Cầu. Đây là 1 dự án lớn nằm trong kế hoạch triển khai hỗ trợ doanh nghiệp trong việc triển khai hệ thống quản lý tuân thủ trách nhiệm xã hội theo EICC của ITVC. Xem thêm

Download EICC-VAP-Audit Operations Manual v5 1 Code Interpretation Guidance

Download EICC-VAP-Audit Operations Manual v5 1 Code Interpretation Guidance

2017-01-13 09:47:18 | ISO consultancy service's news

Đề phục vụ việc đánh giá tuân thủ EICC - các bạn tham khảo tài liệu hướng dẫn đánh giá tuân thủ EICC (EICC-VAP-Audit Operations Manual v5 1 Code Interpretation Guidance) theo link dưới đây:  Xem thêm

Tư vấn EICC - Phần D - Đạo đức

Tư vấn EICC - Phần D - Đạo đức

2016-11-05 10:23:59 | ISO consultancy service's news

Tiếp theo, chúng tôi giới thiệu tới quý vị các yêu cầu của EICC - Phần D - Đạo đức. Bên tham gia phải thực hiện kinh doanh có đạo đức và công bằng. Xem thêm

Tư vấn EICC - Phần E - Hệ thống quản lý

Tư vấn EICC - Phần E - Hệ thống quản lý

2016-11-05 10:37:48 | ISO consultancy service's news

Để duy trì, kiểm soát sự tuân thủ và thực hiện cải tiến liên tục - Bên tham gia EICC phải thiết lập hệ thống quản lý theo yêu cầu của Phần E - Hệ thống quản lý. Xem thêm

Tư vấn EICC - Phần C - Môi trường

Tư vấn EICC - Phần C - Môi trường

2016-11-05 09:28:32 | ISO consultancy service's news

Cũng như sức khỏe và an toàn, Bên tham gia EICC phải tuân thủ các yêu cầu về quản lý và bảo vệ môi trường Xem thêm

Tư vấn EICC - Phần B - Sức khỏe và an toàn

Tư vấn EICC - Phần B - Sức khỏe và an toàn

2016-11-05 05:16:49 | ISO consultancy service's news

Sau các yêu cầu về lao động, EICC yêu cầu bên tham gia phải tuân thủ các yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn sức khỏe nghề nghiệp và vệ sinh lao động. Xem thêm

Danh mục tài liệu cần chuẩn bị cho đánh giá EICC (EICC AUDIT PREPARATION CHECKLIST)

Danh mục tài liệu cần chuẩn bị cho đánh giá EICC (EICC AUDIT PREPARATION CHECKLIST)

2016-11-05 04:39:24 | ISO consultancy service's news

Để chuẩn bị cho đánh giá EICC - doanh nghiệp cần chuẩn bị các tài liệu - hồ sơ ở mức độ tối thiểu như liệt kê dưới đây: Xem thêm

Tư vấn EICC tại Công ty TNHH MCNex Vina

Tư vấn EICC tại Công ty TNHH MCNex Vina

2016-10-21 07:31:40 | ISO consultancy service's news

Theo lộ trình, khoảng 200 nhà cung cấp của Samsung sẽ phải thiết lập và áp dụng hệ thống quản lý theo EICC trong năm 2016. Các đơn vị sẽ được đánh giá và chứng nhận bởi DNV cho tiêu chuẩn này. Xem thêm

Tư vấn EICC - Phần A - Lao động

Tư vấn EICC - Phần A - Lao động

2016-10-15 08:20:32 | ISO consultancy service's news

Để áp dụng các yêu cầu của EICC về lao động - trước hết, chúng ta phải tuân thủ các yêu cầu của Luật Việt Nam về lao động. Bộ luật Lao động (sửa đổi) đã được Quốc hội khoá XIII thông qua ngày 18/6/2012, bắt đầu có hiệu lực từ 1/5/2013. Bộ luật lao động (sửa đổi) gồm 17 chương, 242 điều, tăng 19 điều so với Bộ luật Lao động hiện hành (223 điều). Các văn bản hướng dẫn thi hành (nghị định & thông tư) bao gồm 21 văn bản dưới luật. Bộ luật Lao động (sửa đổi) đã đưa ra những quy định cụ thể hơn và bảo vệ lợi ích cho người lao động (NLĐ) nhiều hơn. Các bạn chú ý những điểm này để thực hiện tuân thủ luật lao động tại doanh nghiệp. Xem thêm

Tư vấn EICC tại JAHWA VINA

Tư vấn EICC tại JAHWA VINA

2016-08-08 04:27:54 | ISO consultancy service's news

Ngày 3 - 5/8/2016 - JAHWA VINA đã trải qua kỳ đánh giá tuân thủ cho hệ thống quản lý trách nhiệm xã hội theo EICC bởi tổ chức chứng nhận DNV Việt Nam. Như vậy là sau một thời gian làm việc tích cực của tập thể ban EICC và đoàn chuyên gia tư vấn EICC của ITVC Toàn Cầu - những nỗ lực của họ đã được đền đáp - JAHWA VINA đã được đánh giá và đạt tổng điểm rất cao (trên 80 điểm) - xứng đáng là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam tuân thủ được hầu hết các yêu cầu của EICC về trách nhiệm xã hội. Xem thêm

Tư vấn EICC tại Jang Won Tech Vina

Tư vấn EICC tại Jang Won Tech Vina

2017-06-10 07:07:15 | Tin tức dịch vụ tư vấn ISO

Là một trong 10 nhà cung cấp tốt nhất của Samsung - năm 2017 - Jang Won Tech Vina được chọn là nhà cung cấp tham gia vào chương trình đánh giá tuân thủ EICC của Samsung Việt Nam. Xem thêm

Tư vấn EICC tại Youngbo Vina

Tư vấn EICC tại Youngbo Vina

2017-06-10 04:11:55 | Tin tức dịch vụ tư vấn ISO

Công ty TNHH YoungBo Vina tại Lô G3, KCN Quế Võ, Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh, là Công ty 100% vốn đầu tư Hàn Quốc, chuyên sản xuất linh kiện điện thoại, pin và tai nghe. Youngbo Vina là vendor cấp 1 của Samsung - đơn vị được đánh giá là 1 trong 10 vendor tốt nhất được lựa chọn để đánh giá tuân thủ EICC trong năm 2017. Xem thêm

Tư vấn EICC tại Công ty TNHH Dream Plastic

Tư vấn EICC tại Công ty TNHH Dream Plastic

2017-05-28 07:44:17 | Tin tức dịch vụ tư vấn ISO

Ngày 9/3/2017 - Công ty TNHH Dream Plastic đã ký hợp đồng tư vấn hệ thống quản lý trách nhiệm xã hội theo EICC với ITVC Toàn Cầu. Đây là 1 dự án lớn nằm trong kế hoạch triển khai hỗ trợ doanh nghiệp trong việc triển khai hệ thống quản lý tuân thủ trách nhiệm xã hội theo EICC của ITVC. Xem thêm

Download EICC-VAP-Audit Operations Manual v5 1 Code Interpretation Guidance

Download EICC-VAP-Audit Operations Manual v5 1 Code Interpretation Guidance

2017-01-13 09:47:18 | Tin tức dịch vụ tư vấn ISO

Đề phục vụ việc đánh giá tuân thủ EICC - các bạn tham khảo tài liệu hướng dẫn đánh giá tuân thủ EICC (EICC-VAP-Audit Operations Manual v5 1 Code Interpretation Guidance) theo link dưới đây:  Xem thêm

Tư vấn EICC - Phần E - Hệ thống quản lý

Tư vấn EICC - Phần E - Hệ thống quản lý

2016-11-05 10:37:48 | Tin tức dịch vụ tư vấn ISO

Để duy trì, kiểm soát sự tuân thủ và thực hiện cải tiến liên tục - Bên tham gia EICC phải thiết lập hệ thống quản lý theo yêu cầu của Phần E - Hệ thống quản lý. Xem thêm

Tư vấn EICC - Phần D - Đạo đức

Tư vấn EICC - Phần D - Đạo đức

2016-11-05 10:23:59 | Tin tức dịch vụ tư vấn ISO

Tiếp theo, chúng tôi giới thiệu tới quý vị các yêu cầu của EICC - Phần D - Đạo đức. Bên tham gia phải thực hiện kinh doanh có đạo đức và công bằng. Xem thêm

Tư vấn EICC - Phần C - Môi trường

Tư vấn EICC - Phần C - Môi trường

2016-11-05 09:28:32 | Tin tức dịch vụ tư vấn ISO

Cũng như sức khỏe và an toàn, Bên tham gia EICC phải tuân thủ các yêu cầu về quản lý và bảo vệ môi trường Xem thêm

Tư vấn EICC - Phần B - Sức khỏe và an toàn

Tư vấn EICC - Phần B - Sức khỏe và an toàn

2016-11-05 05:16:49 | Tin tức dịch vụ tư vấn ISO

Sau các yêu cầu về lao động, EICC yêu cầu bên tham gia phải tuân thủ các yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn sức khỏe nghề nghiệp và vệ sinh lao động. Xem thêm

Danh mục tài liệu cần chuẩn bị cho đánh giá EICC (EICC AUDIT PREPARATION CHECKLIST)

Danh mục tài liệu cần chuẩn bị cho đánh giá EICC (EICC AUDIT PREPARATION CHECKLIST)

2016-11-05 04:39:24 | Tin tức dịch vụ tư vấn ISO

Để chuẩn bị cho đánh giá EICC - doanh nghiệp cần chuẩn bị các tài liệu - hồ sơ ở mức độ tối thiểu như liệt kê dưới đây: Xem thêm
Copyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

02253 261 208