SUPPORT ONLINEhien thi

02253 261 208

hien thi

Mr Nam / 0906 019 690 Mr Nam

- Tư vấn dịch vụ năng lượng, Cung cấp thiết bị -

Ms Nga / 0901 568 086 Ms Nga

- Tư vấn ISO -

Ms Yến / 0901 515 968 Ms Yến

- Tư vấn ISO -

Ms Thủy / 0969 154 321 Ms Thủy

- Tư vấn ISO -
CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

02253 261 208

Hours: 8AM-18PM (T2-T6); 8AM-12AM (T7)


Cung cấp và cho thuê thiết bị đo kiểm

Nguồn DC tốc độ cao Keithley 2304 (20V, 5A, 100W)
Nguồn DC tốc độ cao Keithley 2304 (20V, 5A, 100W)
Nguồn DC tốc độ cao Keithley 2303 (15V, 5A, 45W)
Nguồn DC tốc độ cao Keithley 2303 (15V, 5A, 45W)
Nguồn DC mô phỏng pin Keithley 2306(15V/5A with 500mA,2 kênh)
Nguồn DC mô phỏng pin Keithley 2306(15V/5A with 500mA,2 kênh)
Nguồn DC mô phỏng pin Keithley 2302 (15V/5A, 1 kênh)
Nguồn DC mô phỏng pin Keithley 2302 (15V/5A, 1 kênh)
Nguồn DC mô phỏng pin Keithley 2306-PJ (15V/5A with 500mA,2 kênh, with 500mA Range)
Nguồn DC mô phỏng pin Keithley 2306-PJ (15V/5A with 500mA,2 kênh, with 500mA Range)
Nguồn DC mô phỏng pin Keithley 2302-PJ (15V/5A with 500mA,1 kênh, with 500mA Range)
Nguồn DC mô phỏng pin Keithley 2302-PJ (15V/5A with 500mA,1 kênh, with 500mA Range)
Nguồn DC tốc độ cao Keithley 2303-PJ (15V, 5A, 45W, with range 500mA)
Nguồn DC tốc độ cao Keithley 2303-PJ (15V, 5A, 45W, with range 500mA)
Thiết bị đo nguồn lập trình Keithley 6514 (200V, 0.025% )
Thiết bị đo nguồn lập trình Keithley 6514 (200V, 0.025% )
Nguồn lập trình DC Keithley2200-72-1 (0-72V/1.2A, 85W, có cảm biến đo tải từ xa)
Nguồn lập trình DC Keithley2200-72-1 (0-72V/1.2A, 85W, có cảm biến đo tải từ xa)
Nguồn một chiều DC Keithley 2231A-30-3 (0-30V, 3Ch)
Nguồn một chiều DC Keithley 2231A-30-3 (0-30V, 3Ch)
Nguồn lập trình DC Keithley 2200-32-3 (0-32V/3A, 96W, có cảm biến đo tải từ xa)
Nguồn lập trình DC Keithley 2200-32-3 (0-32V/3A, 96W, có cảm biến đo tải từ xa)
Nguồn lập trình DC Keithley 2200-20-5 (0-20V/5A, 100W, có cảm biến đo tải từ xa)
Nguồn lập trình DC Keithley 2200-20-5 (0-20V/5A, 100W, có cảm biến đo tải từ xa)
Nguồn lập trình DC Keithley 2220-30-1 (2x30V/1.5A, 90W, 2 kênh)
Nguồn lập trình DC Keithley 2220-30-1 (2x30V/1.5A, 90W, 2 kênh)
Nguồn lập trình DC Keithley 2220G-30-1 (2x30V/1.5A, 90W, 2 kênh, GPIB)
Nguồn lập trình DC Keithley 2220G-30-1 (2x30V/1.5A, 90W, 2 kênh, GPIB)
Nguồn lập trình DC Keithley 2200-60-2 (0-60V/2.5A, 150W, có cảm biến đo tải từ xa)
Nguồn lập trình DC Keithley 2200-60-2 (0-60V/2.5A, 150W, có cảm biến đo tải từ xa)
Nguồn lập trình DC Keithley 2200-30-5 (0-30V/5A, 150W, có cảm biến đo tải từ xa)
Nguồn lập trình DC Keithley 2200-30-5 (0-30V/5A, 150W, có cảm biến đo tải từ xa)
Nguồn lập trình DC Keithley 2230-30-1 (2x30V/1.5A, 6V/5A, 120W, 3 kênh)
Nguồn lập trình DC Keithley 2230-30-1 (2x30V/1.5A, 6V/5A, 120W, 3 kênh)
Nguồn lập trình DC Keithley 2230G-30-1 (2x30V/1.5A, 6V/5A, 120W, 3 kênh, GPIB)
Nguồn lập trình DC Keithley 2230G-30-1 (2x30V/1.5A, 6V/5A, 120W, 3 kênh, GPIB)
Nguồn lập trình DC Keithley 2260B-80-13 (80V, 13A, 360W)
Nguồn lập trình DC Keithley 2260B-80-13 (80V, 13A, 360W)
Nguồn lập trình DC Keithley 2260B-30-36 (0-30V, 36A 360W)
Nguồn lập trình DC Keithley 2260B-30-36 (0-30V, 36A 360W)Copyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

02253 261 208