SUPPORT ONLINEhien thi

02253 261 208

hien thi

Mr Nam / 0906 019 690 Mr Nam

- Tư vấn dịch vụ năng lượng, Cung cấp thiết bị -

Ms Nga / 0901 568 086 Ms Nga

- Tư vấn ISO -

Ms Yến / 0901 515 968 Ms Yến

- Tư vấn ISO -

Ms Thủy / 0969 154 321 Ms Thủy

- Tư vấn ISO -
CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

02253 261 208

Hours: 8AM-18PM (T2-T6); 8AM-12AM (T7)


Cung cấp và cho thuê thiết bị đo kiểm

Camera đo nhiệt độ Flir T640-15 (Zoom 8x, 640 × 480 Pixel, 2000 độ C, ống kính 15 độ )
Camera đo nhiệt độ Flir T640-15 (Zoom 8x, 640 × 480 Pixel, 2000 độ C, ống kính 15 độ )
Camera đo nhiệt độ Flir T640-25 (Zoom 8x, 640 × 480 Pixel, 2000 độ C, ống kính 25 độ )
Camera đo nhiệt độ Flir T640-25 (Zoom 8x, 640 × 480 Pixel, 2000 độ C, ống kính 25 độ )
Camera đo nhiệt độ Flir T640-45 (Zoom 8x, 640 × 480 Pixel, 2000 độ C, ống kính 45 độ )
Camera đo nhiệt độ Flir T640-45 (Zoom 8x, 640 × 480 Pixel, 2000 độ C, ống kính 45 độ )
Camera đo nhiệt độ Flir T620-45 (Zoom 4x, 640 × 480 Pixel, 650 độ C, ống kính 45 độ )
Camera đo nhiệt độ Flir T620-45 (Zoom 4x, 640 × 480 Pixel, 650 độ C, ống kính 45 độ )
Camera đo nhiệt độ Flir T620-15 (Zoom 4x, 640 × 480 Pixel, 650 độ C, ống kính 15 độ )
Camera đo nhiệt độ Flir T620-15 (Zoom 4x, 640 × 480 Pixel, 650 độ C, ống kính 15 độ )
Camera đo nhiệt độ Flir T620-25 (Zoom 4x, 640 × 480 Pixel, 650 độ C, ống kính 25 độ )
Camera đo nhiệt độ Flir T620-25 (Zoom 4x, 640 × 480 Pixel, 650 độ C, ống kính 25 độ )
Camera đo nhiệt độ Flir T600-45 (Zoom 4x, 480 × 360 Pixel, 650 độ C, ống kính 45 độ )
Camera đo nhiệt độ Flir T600-45 (Zoom 4x, 480 × 360 Pixel, 650 độ C, ống kính 45 độ )
Camera đo nhiệt độ Flir T600-15 (Zoom 4x, 480 × 360 Pixel, 650 độ C, ống kính 15 độ )
Camera đo nhiệt độ Flir T600-15 (Zoom 4x, 480 × 360 Pixel, 650 độ C, ống kính 15 độ )
Camera đo nhiệt độ Flir T600-25 (Zoom 4x, 480 × 360 Pixel, 650 độ C, ống kính 25 độ )
Camera đo nhiệt độ Flir T600-25 (Zoom 4x, 480 × 360 Pixel, 650 độ C, ống kính 25 độ )
Camera đo nhiệt độ FLIR E60BX (320 × 240 pixels,-20°C to 120°C, zoom 4x)
Camera đo nhiệt độ FLIR E60BX (320 × 240 pixels,-20°C to 120°C, zoom 4x)
Camera đo nhiệt độ FLIR E50BX (240 × 180 pixels,-20°C to 120°C, zoom 4x
Camera đo nhiệt độ FLIR E50BX (240 × 180 pixels,-20°C to 120°C, zoom 4x
Camera đo nhiệt độ FLIR E40BX (160 × 120 pixels,-20°C to 120°C, zoom 2x)
Camera đo nhiệt độ FLIR E40BX (160 × 120 pixels,-20°C to 120°C, zoom 2x)
Camera đo nhiệt độ Flir TG165 (380 độ, Loại basic, 80 x 60 Pixels)
Camera đo nhiệt độ Flir TG165 (380 độ, Loại basic, 80 x 60 Pixels)
Camera đo nhiệt độ Flir E4 (250 °C, 80 x 60 pixels, 10.3 mrad)
Camera đo nhiệt độ Flir E4 (250 °C, 80 x 60 pixels, 10.3 mrad)
Camera đo nhiệt độ Flir E5 (250 °C, 120 x 90 pixels, 6.9 mrad)
Camera đo nhiệt độ Flir E5 (250 °C, 120 x 90 pixels, 6.9 mrad)
Camera đo nhiệt độ Flir E6 (250 °C, 160 x 120 pixels, 5.2 mrad)
Camera đo nhiệt độ Flir E6 (250 °C, 160 x 120 pixels, 5.2 mrad)
Camera đo nhiệt độ FLIR E40 (160 x 120 pixels,-20°C to 650°C, Zoom 2x)
Camera đo nhiệt độ FLIR E40 (160 x 120 pixels,-20°C to 650°C, Zoom 2x)
Camera đo nhiệt độ Flir E8 (250 °C, 320 x 240 pixels, 2.6 mrad)
Camera đo nhiệt độ Flir E8 (250 °C, 320 x 240 pixels, 2.6 mrad)
Camera nhiệt độ Fluke Ti29 (-20 to +600°C, 280 X 210 pixels)
Camera nhiệt độ Fluke Ti29 (-20 to +600°C, 280 X 210 pixels)
Camera đo nhiệt độ FLIR E50 (240 × 180 pixels,-20°C to 650°C, Zoom 4x)
Camera đo nhiệt độ FLIR E50 (240 × 180 pixels,-20°C to 650°C, Zoom 4x)Copyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

02253 261 208