SUPPORT ONLINEhien thi

02253 261 208

hien thi

Mr Nam / 0906 019 690 Mr Nam

- Tư vấn dịch vụ năng lượng, Cung cấp thiết bị -

Ms Nga / 0901 568 086 Ms Nga

- Tư vấn ISO -

Ms Yến / 0901 515 968 Ms Yến

- Tư vấn ISO -

Ms Thủy / 0969 154 321 Ms Thủy

- Tư vấn ISO -
CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

02253 261 208

Hours: 8AM-18PM (T2-T6); 8AM-12AM (T7)


Cung cấp và cho thuê thiết bị đo kiểm

Máy đo tốc độ gió, nhiệt độ Kanomax 6813 ( 35m/s hoặc 40m/s, -30 to 100°C)
Máy đo tốc độ gió, nhiệt độ Kanomax 6813 ( 35m/s hoặc 40m/s, -30 to 100°C)
Máy đo tốc độ gió, nhiệt độ, độ ẩm Kanomax 6815 ( 35m/s hoặc 40m/s, -30 to 100°C, 5.0 đến 95.0 %RH)
Máy đo tốc độ gió, nhiệt độ, độ ẩm Kanomax 6815 ( 35m/s hoặc 40m/s, -30 to 100°C, 5.0 đến 95.0 %RH)
Máy đo tốc độ gió, lưu lượng, nhiệt độ, áp suất Kanomax 6036 ( 30m/s, 702270 m3/s, -20 đến 70°C, -5.00 đến +5.00 kPa)
Máy đo tốc độ gió, lưu lượng, nhiệt độ, áp suất Kanomax 6036 ( 30m/s, 702270 m3/s, -20 đến 70°C, -5.00 đến +5.00 kPa)
Máy đo tốc độ gió, lưu lượng, nhiệt độ, áp suất Kanomax 6035 ( 30m/s, 702270 m3/s, -20 đến 70°C, -5.00 đến +5.00 kPa)
Máy đo tốc độ gió, lưu lượng, nhiệt độ, áp suất Kanomax 6035 ( 30m/s, 702270 m3/s, -20 đến 70°C, -5.00 đến +5.00 kPa)
Máy đo tốc độ gió, nhiệt độ Kanomax 6006 ( 20m/s, -20 đến 70°C)
Máy đo tốc độ gió, nhiệt độ Kanomax 6006 ( 20m/s, -20 đến 70°C)
Máy đo tốc độ gió, nhiệt độ, áp suất Kanomax 6561 ( 50m/s, -20 đến 70°C, -5.00 đến +5.00 kPa)
Máy đo tốc độ gió, nhiệt độ, áp suất Kanomax 6561 ( 50m/s, -20 đến 70°C, -5.00 đến +5.00 kPa)
Máy đo tốc độ gió, nhiệt độ, áp suất Kanomax 6543 ( 5m/s, -20 đến 70°C, -5.00 đến +5.00 kPa)
Máy đo tốc độ gió, nhiệt độ, áp suất Kanomax 6543 ( 5m/s, -20 đến 70°C, -5.00 đến +5.00 kPa)
Máy đo tốc độ gió, nhiệt độ, độ ẩm, áp suất Kanomax 6533 ( 5m/s, -20 đến 70°C, 2 đến 98%RH, -5.00 đến +5.00 kPa)
Máy đo tốc độ gió, nhiệt độ, độ ẩm, áp suất Kanomax 6533 ( 5m/s, -20 đến 70°C, 2 đến 98%RH, -5.00 đến +5.00 kPa)
Máy đo tốc độ gió, áp suất Kanomax 6552 ( 30m/s, -5.00 đến +5.00 kPa)
Máy đo tốc độ gió, áp suất Kanomax 6552 ( 30m/s, -5.00 đến +5.00 kPa)
Máy đo tốc độ gió, áp suất Kanomax 6551 ( 30m/s, -5.00 đến +5.00 kPa)
Máy đo tốc độ gió, áp suất Kanomax 6551 ( 30m/s, -5.00 đến +5.00 kPa)
Máy đo tốc độ gió, nhiệt độ, áp suất Kanomax 6542 ( 30m/s, -20 đến 70°C, -5.00 đến +5.00 kPa)
Máy đo tốc độ gió, nhiệt độ, áp suất Kanomax 6542 ( 30m/s, -20 đến 70°C, -5.00 đến +5.00 kPa)
Máy đo tốc độ gió, nhiệt độ, áp suất Kanomax 6541 ( 30m/s, -20 đến 70°C, -5.00 đến +5.00 kPa)
Máy đo tốc độ gió, nhiệt độ, áp suất Kanomax 6541 ( 30m/s, -20 đến 70°C, -5.00 đến +5.00 kPa)
Máy đo tốc độ gió, nhiệt độ, độ ẩm, áp suất Kanomax 6531 ( 30m/s, -20 đến 70°C, 2 đến 98%RH, -5.00 đến +5.00 kPa)
Máy đo tốc độ gió, nhiệt độ, độ ẩm, áp suất Kanomax 6531 ( 30m/s, -20 đến 70°C, 2 đến 98%RH, -5.00 đến +5.00 kPa)
Máy đo tốc độ gió, nhiệt độ, áp suất Kanomax 6113 ( 50m/s, 0 đến 100°C, -5 đến +5 kPa)
Máy đo tốc độ gió, nhiệt độ, áp suất Kanomax 6113 ( 50m/s, 0 đến 100°C, -5 đến +5 kPa)
Thiết bị đo và phân tích nồng độ bụi 3521/3522
Thiết bị đo và phân tích nồng độ bụi 3521/3522
Máy đo nồng độ bụi 3443
Máy đo nồng độ bụi 3443
Máy đếm hạt bụi cầm tay Kanomax 3800
Máy đếm hạt bụi cầm tay Kanomax 3800
Máy đếm hạt bụi cầm tay 5 kênh Kanomax 3886
Máy đếm hạt bụi cầm tay 5 kênh Kanomax 3886
Máy đếm hạt bụi cầm tay 3 kênh Kanomax 3887
Máy đếm hạt bụi cầm tay 3 kênh Kanomax 3887
Máy đếm hạt bụi 6 kênh Kanomax 3905
Máy đếm hạt bụi 6 kênh Kanomax 3905Copyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

02253 261 208