SUPPORT ONLINEhien thi

02253 261 208

hien thi

Mr Nam / 0906 019 690 Mr Nam

- Tư vấn dịch vụ năng lượng, Cung cấp thiết bị -

Ms Nga / 0901 568 086 Ms Nga

- Tư vấn ISO -

Ms Yến / 0901 515 968 Ms Yến

- Tư vấn ISO -

Ms Thủy / 0969 154 321 Ms Thủy

- Tư vấn ISO -
CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

02253 261 208

Hours: 8AM-18PM (T2-T6); 8AM-12AM (T7)


Nhận thức chung về ISO/IEC 17025

Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 "Yêu cầu chung về năng lực phòng thử nghiệm hiệu chuẩn" là kết quả hợp tác giữa Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế (ISO) với Uỷ ban kỹ thuật điện Quốc tế (IEC), được xuất bản bởi ISO vào tháng 12 năm 1999.

Nếu như các yêu cầu của ISO 9000 chủ yếu mang tính quản lý và có xu hướng áp dụng cho mọi loại hình, tổ chức thì yêu cầu của ISO/IEC 17025 cụ thể hơn chỉ nhằm tới các hoạt động thử nghiệm và hiệu chuẩn trong phòng thử nghiệm/hiệu chuẩn. Tiêu chuẩn này gồm 15 yêu cầu về quản lý (tương tự ISO 9001:2008) và 10 yêu cầu về kỹ thuật, được trình bày rõ ràng để hướng dẫn cho tổ chức có phòng thử nghiệm/hiệu chuẩn về mặt quản lý chất lượng cũng như những yêu cầu hoạt động kỹ thuật đúng nguyên tắc. Kết quả là bất kỳ một tổ chức nào chấp nhận yêu cầu của ISO/IEC17025 cũng chấp nhận yêu cầu của ISO 9001. Tuy nhiên chứng nhận theo ISO 9001 có thể áp dụng cho mọi loại hình tổ chức và chỉ tạo niềm tin vào năng lực quản lý chứ không chứng minh được năng lực kỹ thuật của phòng thử nghiệm. Chính vì thế nên ISO/IEC17025 được các cơ quan công nhận quốc gia/ quốc tế lựa chọn và coi là chuẩn mực trong hoạt động đánh giá, công nhận đối với các hoạt động thử nghiệm/ hiệu chuẩn.

Tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn ISO/IEC17025, ngoài việc đưa ra kết quả thử nghiệm, hiệu chuẩn có độ tin cậy cao dựa trên cơ sở khoa học; chuẩn hóa các phương pháp thử từ kinh nghiệm thành phương pháp thử có đủ độ tin cậy theo một thủ tục nhất định thì lợi ích khác là tiết kiệm được các nguồn lực cũng như khẳng định được vị thế của doanh nghiệp. Hiện nay, chứng chỉ ISO/IEC 17025 được xem là giá trị cao nhất về lòng tin của khách hàng trong lĩnh vực thử nghiệm/ hiệu chuẩn.Copyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

02253 261 208