CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

0225 261 208

Hours: 8AM-18PM (T2-T6); 8AM-12AM (T7)


Nhận thức chung về 5S/KAIZEN

5S là nền tảng cơ bản để thực hiện các hệ thống đảm bảo chất lượng. Xuất phát từ quan điểm, nếu làm việc trong một môi trường lành mạnh, sạch đẹp, thoáng đãng, tiện lợi thì tinh thần sẽ thoải mái hơn, năng suất lao động sẽ cao hơn và tạo điều kiện cho việc áp dụng một hệ thống quản lý chất lượng đem lại niềm tin cho khách hàng.

5S là chữ cái đầu của các từ tiếng Nhật "Seri", "Seiton", "Seiso", "Seiketsu" và "shitsuke", tạm dịch sang tiếng Việt có nghĩa là "Sàng lọc", "Sắp xếp", "Sạch sẽ", "Săn sóc" và "Sẵn sàng".

Seiri (Sàng lọc): Là chọn ra những cái không cần thiết tại nơi làm việc và loại bỏ chúng.

- Seition (Sắp xếp): Là xếp mọi thứ ngăn nắp, trật tự, đúng chỗ, tạo thuận lợi khi sử dụng.

Seiso (Sạch sẽ): Là vệ sinh mọi chỗ tại nơi làm việc để không còn rác trên nền nhà, máy móc và thiết bị.

Seiketsu (Săn sóc): Là giữ gìn vệ sinh nơi làm việc bằng cách luôn thực hiện ba biện pháp trên.

Shitsuke (Sẵn sàng): Là tạo cho cán bộ thói quen tự giác làm việc tốt và luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định tại nơi làm việc.

Hoạt động 5S nghe chừng rất đơn giản, nhưng lại có ý nghĩa lớn trong việc đảm bảo sức khỏe cán bộ nhân viên, tạo thuận lợi khi làm việc, nâng cao năng suất và chất lượng cuộc sống. Hoạt động này bắt nguồn từ truyền thống của người Nhật Bản, với mục đích khơi dậy ý thức trách nhiệm, tính tự nguyện, tự giác của cán bộ, nhân viên trong các tổ chức. Các nhà quản lý tại Nhật Bản đã tiếp thu truyền thống này và đẩy lên thành một phong trào rộng rãi, sau đó đúc kết thành một lý luận khoa học và cho ra đời chương trình năng suất chất lượng mới đó là 5S.

0914 564 579


Copyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

0225 261 208