SUPPORT ONLINEhien thi

02253 261 208

hien thi

Mr Nam / 0906 019 690 Mr Nam

- Tư vấn dịch vụ năng lượng, Cung cấp thiết bị -

Ms Nga / 0901 568 086 Ms Nga

- Tư vấn ISO -

Ms Yến / 0901 515 968 Ms Yến

- Tư vấn ISO -

Ms Thủy / 0969 154 321 Ms Thủy

- Tư vấn ISO -
CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

02253 261 208

Hours: 8AM-18PM (T2-T6); 8AM-12AM (T7)


Nhận thức chung OHSAS 18001

1. Nhận thức chung OHSAS 18000:

Sự phát triển nhanh chóng và đa dạng hóa của các ngành công nghiệp và các hoạt động kinh tế đang góp phần thúc đẩy sự thịnh vượng chung cho khu vực châu Á Thái Bình Dương. Tuy nhiên, điều đó đã tạo ra những thách thức mới về vấn đề sức khỏe và an toàn lao động.

Sức khỏe nghề nghiệp và an toàn lao động trở nên quan trọng hơn đối với các tổ chức, vì khi thiếu những biện pháp thích hợp để bảo vệ thì có thể gây ra những tổn thất nguồn lực trực tiếp do người lao động bị chấn thương, bệnh tật tại nơi làm việc và tổ chức sẽ chịu sự liên quan lâu dài với người lao động và gia đình của họ. Theo thống kê từ khu vực châu Á Thái Bình Dương, hàng triệu giờ làm việc đã bị mất đi do những tai nạn bệnh tật liên quan đến công việc chưa kể đến những tổn thương về mặt tinh thần và thể chất của người lao động. Hậu quả của tai nạn và bệnh tật nơi làm việc bao gồm: Tổn thất thời gian làm việc, mất thu nhập, gia đình và nạn nhân phải chịu đau đớn.

Tai nạn và bệnh tật tại nơi làm việc có thể xảy ra do sự thiếu hiểu biết về sức khỏe an toàn lao động, hệ thống quản lý yếu kém hoặc không có. Để giải quyết vấn đề sức khỏe và an toàn lao động, việc áp dụng phương pháp quản lý theo tiêu chuẩn OHSAS 18000 - Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe và nghề nghiệp là hết sức cần thiết. Tiêu chuẩn OHSAS 18000 bao gồm các tiêu chuẩn OHSAS18001 và OHSAS18002. Nó cũng bao gồm các yêu cầu về BS8800 và một số hệ thống liên quan. Tiêu chuẩn OHSAS quy định các yêu cầu chi tiết về hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn lao động để hỗ trợ việc theo dõi và kiểm soát rủi ro, cải thiện hiệu suất thực hiện hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn lao động.

OHSAS 18000 là một tiêu chuẩn quốc tế về an toàn sức khỏe nghề nghiệp được xây dựng từ sự kết hợp của các tổ chức tiêu chuẩn quốc gia, các tổ chức chứng nhận, các tổ chức tư vấn và các chuyên gia trong ngành.

Mục đích của hệ thống là để kiểm soát các rủi ro về mặt an toàn sức khỏe nghề nghiệp.

Có thể áp dụng cho tất cả các tổ chức thuộc các quy mô, loại hình, sản xuất và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ khác nhau.

2. Ai cần OHSAS 18000?

Các tổ chức mong muốn:

- Thiết lập một hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp nhằm loại trừ hoặc giảm thiểu các rủi ro với nhân viên hoặc các bên quan tâm, những người có thể tiếp xúc với các rủi ro về an toàn sức khỏe nghề nghiệp trong quá trình thực hiện các công việc của mình,

- Tự khẳng định sự tuân thủ với các chính sách về an toàn sức khỏe nghề nghiệp,

- Khẳng định sự tuân thủ này với các bên quan tâm,

- Được chứng nhận bởi một bên thứ ba cho hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp của mình.Copyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

02253 261 208