SUPPORT ONLINEhien thi

02253 261 208

hien thi

Mr Nam / 0906 019 690 Mr Nam

- Tư vấn dịch vụ năng lượng, Cung cấp thiết bị -

Ms Nga / 0901 568 086 Ms Nga

- Tư vấn ISO -

Ms Yến / 0901 515 968 Ms Yến

- Tư vấn ISO -

Ms Thủy / 0969 154 321 Ms Thủy

- Tư vấn ISO -
CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

02253 261 208

Hours: 8AM-18PM (T2-T6); 8AM-12AM (T7)


Mục tiêu của tiêu chuẩn ISO/TS 16949

· Đảm bảo khi đã cam kết với khác hàng thì sẽ thực hiện được cam kết (giống ISO 9001)

· Đảm bảo cung cấp ổn định sản phẩm phẩm (giống ISO 9001).

· Liên tục cải tiến (giống ISO 9001).

· Không chỉ đảm bảo sự ổn định chất lượng sản phẩm mà còn giảm mức độ biến thiên chất lượng của sản phẩm (cao hơn ISO 9001).

· Không để sai lỗi xãy ra mà phải ngăn chặn ngay từ đầu (cao hơn ISO 9001).

· Giảm sự lãng phí trong chuỗi cung cấp linh kiện, sản phẩm (cao hơn ISO 9001).

Để ứng dụng được ISO/TS 16949, ngoài việc đáp ứng các yêu cầu nêu trong ISO/TS 16949, thì doanh nghiệp phải áp dụng thường xuyên 5 công cụ chính yếu của ISO/TS 16949 (5 Core tools) sau:

· FMEA(Potential Failure Mode and Effects Analysis) – Phân tích hình thức sai lỗi tiềm ẩn và tác động của các hình thức sai lỗi tiềm ẩn.

· SPC(Statistical Process Control) – công cụ “Kiểm soát quá trình bằng thống kê”(chú ý công cụ SPC của ISO/TS 16949 không phải là 7 QC tools thường áp dụng của người Nhật, rất nhiều người lầm lẫn về công cụ này).

· MSA(Measurement System Analysis) – công cụ “Phân tích hệ thống đo lường”

· APQP(Advanced Product Quality Planning and Control Plan) – công cụ “Cách thức hoạch định tiên tiến về chất lượng sản phẩm phẩm và kế hoạch kiểm soát”.

· PPAP(Production Part Approval Process) – công cụ “Quá trình phê duyệt sản xuất (hàng loạt)”

5 core tools (FMEA, SPC, MSA, APQP, PPAP) liên tục được tổ chức AIAG (Automotive Industry Action Group) (một tổ chức được IATF ủy quyền biên soạn, sửa đổi, ban hành 5 core tools) liên tục cập nhật mới nội dung, vì vậy để ứng dụng hiệu quả ISO/TS 16949 cũng như đảm bảo kết quả đánh giá chứng nhận ISO/TS 16949 luôn tốt, các doanh nghiệp áp dụng ISO/TS 16949 cần phải thường xuyên cập nhật phiên bản mới nhất của các công cụ này.

Chính nhờ việc áp dụng thường xuyên 5 core tools nên ISO/TS 16949 là một tiêu chuẩn về hệ thống quản lý nhằm đảm đảm bảo nhà cung cấp và những chi nhánh của các nhà cung cấp hoạt động với một hệ thống liên tục cải tiến, có khả năng ngăn ngừa những sai lỗi ngay từ ban đầu (bằng cách áp dụng FMEA, APQP, PPAP), giảm độ biến thiên chất lượng sản phẩm (bằng cách áp dụng SPC, MSA), và giảm các lãng phí trong hoạt động sản xuất.Copyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

02253 261 208