SUPPORT ONLINEhien thi

02253 261 208

hien thi

Mr Nam / 0906 019 690 Mr Nam

- Tư vấn dịch vụ năng lượng, Cung cấp thiết bị -

Ms Nga / 0901 568 086 Ms Nga

- Tư vấn ISO -

Ms Yến / 0901 515 968 Ms Yến

- Tư vấn ISO -

Ms Thủy / 0969 154 321 Ms Thủy

- Tư vấn ISO -
CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

02253 261 208

Hours: 8AM-18PM (T2-T6); 8AM-12AM (T7)


Lấy mẫu và phân tích khí than

Đối tượng phân tích: Khí hóa than (hỗn hợp CO2, CO, CH4, O2, H2, N2.)

Phạm vi dịch vụ:

-       Chứng kiến lấy mẫu khí, niêm chì mẫu

-       Phân tích nhanh hàm lượng %CO, %CO2, %H2, % N2, %O2 của khí than trong đường ống và tại dụng cụ chứa mẫu (sau khi lấy mẫu xong) bằng máy TESTO 350.

-       Phân tích mẫu bằng máy sắc ký (chromatorgraphy) tại phòng thí nghiệm – các chỉ tiêu phân tích như sau:

+     Test hàm lượng khí %CO, %CO2, %H2, % N2, %O2  có trong khí than

+     Water content

+     Net heating value as received

+     Gross heating value as receivedCopyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

02253 261 208