SUPPORT ONLINEhien thi

02253 261 208

hien thi

Mr Nam / 0906 019 690 Mr Nam

- Tư vấn dịch vụ năng lượng, Cung cấp thiết bị -

Ms Nga / 0901 568 086 Ms Nga

- Tư vấn ISO -

Ms Yến / 0901 515 968 Ms Yến

- Tư vấn ISO -

Ms Thủy / 0969 154 321 Ms Thủy

- Tư vấn ISO -
CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

02253 261 208

Hours: 8AM-18PM (T2-T6); 8AM-12AM (T7)


Giới thiệu về ISO 9001

1. Giới thiệu chung về ISO 9001

Các tiêu chuẩn về hệ thống quản l‎ý được Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế (International Organization for Standardization - ISO) nghiên cứu và ban hành.

Tổ chức này được thành lập năm 1947, có trụ sở chính đặt tại Geneve - Thuỵ Sĩ. ISO có khoảng hơn 200 ban kỹ thuật đã ban hành hơn 20.000 tiêu chuẩn bao gồm các tiêu chuẩn về kĩ thuật và các tiêu chuẩn về quản lý.

Bộ Tiêu chuẩn ISO 9000 do ban kỹ thuật TC 176 ban hành lần đầu vào năm 1987, được sửa đổi 3 lần vào năm 1994, năm 2000 và năm 2008. ISO 9000 là bộ tiêu chuẩn về Hệ thống Quản lý chất lượng (Quality management system) áp dụng rộng rãi và hiệu quả trong mọi tổ chức với mọi lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ; từ hành chính công đến tất cả các loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế.

Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tạo điều kiện cho việc triển khai sản xuất và cung cấp các sản phẩm dịch vụ được hiệu quả hơn, an toàn hơn, mặt khác giúp cho người tiêu dùng sử dụng hàng hoá, dịch vụ được thuận lợi, yên tâm và tin tưởng cao hơn vào doanh nghiệp và đối tác trong việc cung cấp sản phẩm.

2. Cấu trúc của bộ tiêu chuẩn ISO 9000

Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 bao gồm một số tiêu chuẩn. Trong đó tiêu chuẩn chính ISO 9001:2008 nêu ra các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng mà doanh nghiệp cần phải đáp ứng. Ngoài ra, còn các tiêu chuẩn hỗ trợ và hướng dẫn thực hiện, bao gồm:

- ISO 9000:2007: Thuật ngữ và định nghĩa

- ISO 9001:2008/ ISO 9001:2015: Các yêu cầu.

- ISO 9004:2000: Hướng dẫn cải tiến quá trình thực hiện.

- ISO 19011:2003: Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý.Copyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

02253 261 208