SUPPORT ONLINEhien thi

02253 261 208

hien thi

Mr Nam / 0906 019 690 Mr Nam

- Tư vấn dịch vụ năng lượng, Cung cấp thiết bị -

Ms Nga / 0901 568 086 Ms Nga

- Tư vấn ISO -

Ms Yến / 0901 515 968 Ms Yến

- Tư vấn ISO -

Ms Thủy / 0969 154 321 Ms Thủy

- Tư vấn ISO -
CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

02253 261 208

Hours: 8AM-18PM (T2-T6); 8AM-12AM (T7)


Giám định tàu, xà lan và thiết bị xếp dỡ

-       Giám định tình trạng tàu thuê định hạn, on/off-hire.

-       Giám định số lượng dầu máy và giao nhận dầu máy (bunker and bunkering survey).

-       Giám định tính phù hợp của phương tiện vận tải (Vessel suitability inspection).

-       Giám định tình trạng tàu trước khi bán bảo hiểm TNDS (Joint club general condition survey).

-       Giám định sạch sẽ hầm hàng / kín chắc nắp hầm.

-       Giám định tình trạng boong thời tiết.

-       Giám định tình trạng cẩu tàu, kể cả thử tải.

-       Giám định và tư vấn chất xếp, chằng buộc bảo đảm khả năng đi biển hàng hoá và phương tiện.

-       Giám định lai dắt biển.

-       Giám định, điều tra về tổn thất đâm va.

-       Giám định tổn thất thân vỏ máy tàu.

-       Giám sát và thẩm định giá sửa chữa tàu.

-       Các loại hình giám định cho chủ tàu, bảo hiểm và hội P&I.Copyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

02253 261 208