SUPPORT ONLINEhien thi

02253 261 208

hien thi

Mr Nam / 0906 019 690 Mr Nam

- Tư vấn dịch vụ năng lượng, Cung cấp thiết bị -

Ms Nga / 0901 568 086 Ms Nga

- Tư vấn ISO -

Ms Yến / 0901 515 968 Ms Yến

- Tư vấn ISO -

Ms Thủy / 0969 154 321 Ms Thủy

- Tư vấn ISO -
CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

02253 261 208

Hours: 8AM-18PM (T2-T6); 8AM-12AM (T7)


Giám định sắt thép

Sắt thép là các sản phẩm/ nguyên liệu chủ yếu phục vụ hoạt động của các ngành công nghiệp. Ngày nay, thương mại quốc tế đang ngày một phát triển và thu hút ngày càng nhiều các chủ thể tham gia như nhà nhập khẩu, nhà xuất khẩu, thương nhân, ngân hàng, công ty bảo hiểm, các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức xã hội cấp quốc gia và quốc tế. Tất cả các giao dịch mua bán hàng hóa luôn có sự chuyển giao về quyền sở hữu. Các bên liên quan vì thế rất cần sự hỗ trợ của một bên thứ ba độc lập để đảm bảo sự phù hợp của hàng hóa giao dịch. Họ cũng cần các báo cáo nhanh từ địa điểm giao dịch về chất lượng, số lượng hay tình trạng cụ thể của hàng hóa. 

Phạm vi công việc:

Giám định sắt thép bao gồm các hạng mục sau:

-       Kiểm tra ngoại quan tình trạng hàng hóa (Label + Marking).

-       Kiểm tra số lượng hàng hóa bằng phương pháp đếm (tallying).

-       Kiểm tra khối lượng hàng hóa bằng phương pháp cân xe/cầu cân (truck scale/bridge scale).

-       Lấy mẫu để phân tích chất lượng tại Phòng thí nghiệm (phân tích các chỉ tiêu cơ lý, thành phần hóa học).

-       Thực hiện các yêu cầu khác của khách hàng.

Việc kiểm tra này có thể được thực hiện tại các địa điểm khác nhau trong chuỗi cung ứng hàng hóa bao gồm địa điểm xếp hàng hoặc dỡ hàng. 

ITVC Toàn Cầu sẽ báo cáo thường xuyên (thông thường báo cáo hàng ngày) cho Khách hàng trong suốt quá trình giám định đến khi kết thúc dịch vụ giám định.

Lợi ích của dịch vụ:

-       Đảm bảo khối lượng và số lượng thực tế (hoặc các chỉ tiêu khác) của hàng hóa.

-       Phản ứng kịp thời và bảo vệ quyền lợi của khách hàng trong trường hợp có sự cố. 

-       Kết quả giám định từ bên thứ ba độc lập có thể được sử dụng để hỗ trợ việc bán hàng.

-       Chứng thư của ITVC Toàn Cầu cũng có thể được sử dụng như một trong những chứng từ phải nộp trình trong trường hợp áp dụng hình thức thanh toán Thư tín dụng.Copyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

02253 261 208