CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

02253 261 208

Hours: 8AM-18PM (T2-T6); 8AM-12AM (T7)


Giám định khoáng sản

Đối tượng giám định:

-       Than

-       Quặng các loại

-       Cát

-       Đá

-       Clinker

-       Vật liệu xây dựng (xi măng, gạch, kính các loại …)

Dịch vụ giám định của ITVC Toàn Cầu:

-       Giám định trước khi giao hàng về tình trạng phương tiện vận tải (tầu, xà lan, ô tô…); giám định phẩm chất và khối lượng hàng hóa tại kho, bãi.

-       Xác định khối lượng bằng phương pháp đo mớn nước

-       Xác định khối lượng qua cân điện tử, cân cầu

-       Giám định trong quá trình xếp, dỡ hàng hoá

-       Lấy mẫu để kiểm tra tại phòng thí nghiệm

-       Phân tích các chỉ tiêu hóa lý

-       Tư vấn các dịch vụ đặc thù theo yêu cầuCopyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

02253 261 208