SUPPORT ONLINEhien thi

02253 261 208

hien thi

Mr Nam / 0906 019 690 Mr Nam

- Tư vấn dịch vụ năng lượng, Cung cấp thiết bị -

Ms Nga / 0901 568 086 Ms Nga

- Tư vấn ISO -

Ms Yến / 0901 515 968 Ms Yến

- Tư vấn ISO -

Ms Thủy / 0969 154 321 Ms Thủy

- Tư vấn ISO -
CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

02253 261 208

Hours: 8AM-18PM (T2-T6); 8AM-12AM (T7)


Giám định hàng hoá hàng hải

-       Giám định hàng trước khi vận tải (P.T.I.)

-       Giám định tình trạng hàng hóa.

-       Dịch vụ lấy mẫu và phân tích.

-       Giám định khối lượng theo phương pháp mớn nước.

-       Giám định và tư vấn chất xếp, chằng buộc các loại hàng công trình, quá tải, quá khổ.

-       Giám định tổn thất / lây nhiễm hàng hoá.

-       Xác định nguyên nhân, tình trạng và mức độ tổn thất hàng.

-       Giám định và điều tra theo yêu cầu bảo hiểm.

-       Điều tra, giám sát và đề phòng hạn chế tổn thất hao hụt .

-       Các loại hình giám định hàng hải khác.Copyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

02253 261 208