SUPPORT ONLINEhien thi

02253 261 208

hien thi

Mr Nam (Haiphong branch) / 0906 019 690 Mr Nam (Haiphong branch)

- Tư vấn dịch vụ năng lượng, Cung cấp thiết bị -

Ms Nga (Haiphong branch) / 0901 568 086 Ms Nga (Haiphong branch)

- Tư vấn ISO -

Ms Yến (Haiphong branch) / 0901 515 968 Ms Yến (Haiphong branch)

- Tư vấn ISO -

Ms Hồng Anh (Hanoi branch) / 0359399592 Ms Hồng Anh (Hanoi branch)

- Tư vấn ISO -
CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

02253 261 208

Hours: 8AM-18PM (T2-T6); 8AM-12AM (T7)


Dịch vụ môi trường

Tư vấn đánh giá tác động môi trường
Khi doanh nghiệp đầu tư một dự án thuộc các lĩnh vực sản xuất kinh doanh thì vấn đề cần quan tâm đầu tiên là hoàn thiện các hồ sơ, chấp hành quy định của pháp luật, đảm bảo tính khả thi của dự án. Trong đó, ...... Xem thêm
Tư vấn lập cam kết bảo vệ môi trường
Hồ sơ cam kết bảo vệ môi trường là gì: ·         Đây là một hồ sơ pháp lý ràng buộc trách nhiệm giữa doanh nghiệp đối với Sở – Bộ – Chi Cục môi trường nói ...... Xem thêm
Tư vấn đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại
Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại là một trong những hồ sơ môi trường không thể thiếu cho một doanh nghiệp hoạt động có liên quan đến các chất thải như: sơn, nhớt, axit…Để sở tài nguyên môi trường có thể kiểm ...... Xem thêm
Tư vấn xin cấp giấy phép khai thác nước ngầm
Nước là một nguồn tài nguyên đặc biệt quan trọng, nhưng không phải là nguồn tài nguyên vô tận mà chúng ta cứ sử dụng bừa bãi không có sự kiểm soát sẽ dẫn đến những hậu quả khó lường trước được. ...... Xem thêm
Tư vấn xin cấp giấy phép xả thải và gia hạn xả thải
Các doanh nghiệp đi vào hoạt động cần phải có các hồ sơ về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo tính pháp lý và minh bạch trong quá trình hoạt động. Đồng thời để tao nên một nền tảng ...... Xem thêm
Tư vấn lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ
Trong những năm hiện nay vấn đề vì một môi trường trong sạch, chung tay bảo vệ môi trường, làm cho môi trường cải thiện tốt hơn phát triển bền vững hơn nhằm đảm bảo cho con người chúng ta được làm việc ở môi trường tốt nhất để ...... Xem thêm
Tư vấn lập biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất
Hóa chất là một dạng của vật chất mà có hợp chất và đặc tính hóa học không đổi. Không thể tách nó ra thành những thành phần nhỏ hơn bằng các phương pháp tách vật ...... Xem thêmCopyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

02253 261 208