SUPPORT ONLINEhien thi

02253 261 208

hien thi

Mr Nam / 0906 019 690 Mr Nam

- Tư vấn dịch vụ năng lượng, Cung cấp thiết bị -

Ms Nga / 0901 568 086 Ms Nga

- Tư vấn ISO -

Ms Yến / 0901 515 968 Ms Yến

- Tư vấn ISO -

Ms Thủy / 0969 154 321 Ms Thủy

- Tư vấn ISO -
CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

02253 261 208

Hours: 8AM-18PM (T2-T6); 8AM-12AM (T7)


Danh mục các tài liệu cần biên soạn theo ISO/TS 16949:2009

Để giúp quý vị xây dựng hệ thống tài liệu theo yêu cầu của ISO/TS 16949:2009 – nhóm tư vấn của ITVC xin gửi tới quý vị danh mục các tài liệu cần biên soạn theo ISO/TS 16949:2009 như sau:

Stt

Tên tài liệu

Trạng thái sẵn sàng (Y/N)

1

Chính sách chất lượng  

 

 

2

Sổ tay chất lượng     

 

 

3

Mục tiêu chất lượng     

 

 

4

Sơ đồ tổ chức    

 

 

5

Quy trình kiểm soát tài liệu & dữ liệu     

 

 

6

Quy trình kiểm soát hồ sơ    

 

 

7

Quy trình xem xét lãnh đạo    

 

 

8

Bảng mô tả công việc cho từng chức danh    

 

 

9

Xác định năng lực cần thiết cho từng chức danh    

 

 

10

Quy trình tuyển dụng    

 

 

11

Quy trình đào tạo

 

 

12

Quy trình xem xét hợp đồng     

 

 

13

Quy trình mua hàng    

 

 

14

Hoạch định kiểm tra nguyên vật liệu    

 

 

15

Quy trình kiểm tra nguyên liệu đầu vào    

 

 

16

Chiến lược kinh doanh    

 

 

17

Kế hoạch kiểm soát chất lượng    

 

 

18

Sơ đồ công nghệ quá trình sản xuất    

 

 

19

Các quy trình kiểm soát sản xuất     

 

 

20

Quy trình phân phối sản phẩm     

 

 

21

Quy trình nhận biết và truy tìm nguồn gốc sản phẩm     

 

 

22

Quy trình kiểm soát tài sản khách hàng    

 

 

23

Quy trình bảo toàn sản phẩm     

 

 

24

Quy trình quản lý xuất – nhập – tồn kho nguyên liệu & thành phẩm     

 

 

25

Quy trình kiểm soát thiết bị kiểm tra, & đo lường     

 

 

26

Quy trình xử lý khiếu nại khách hàng    

 

 

27

Quy trình đánh giá sự thoả mãn khách hàng    

 

 

28

Quy trình đánh giá nội bộ    

 

 

29

Quy trình phân tích hệ thống đo lường     

 

 

30

Quy trình kiểm tra thành phẩm và bán thành phẩm    

 

 

31

Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp    

 

 

32

Quy trình thống kê (phân tích dữ liệu)    

 

 

33

Quy trình SPC    

 

 

34

Quy trình FMEA    

 

 

35

Quy trình hành động khắc phục và phòng ngừa    

 

 

36

Các hướng dẫn công việc    

 

 

37

Các hướng dẫn bảo trì bảo dưỡng trang thiết bị    

 

 

38

Kế hoạch khẩn cấp    

 

 

39

Quy định an toàn    

 

 

40

Các luật định; các tài liệu khác tuỳ thuộc vào sản phẩm công nghệ và quá trình…    

 

 

Để yêu cầu dịch vụ tư vấn ISO - Hãy liên hệ ngay với ITVC Toàn Cầu – bạn sẽ nhận được những tư vấn hữu ích và dịch vụ tốt nhất.Copyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

02253 261 208