SUPPORT ONLINEhien thi

02253 261 208

hien thi

Mr Nam / 0906 019 690 Mr Nam

- Tư vấn dịch vụ năng lượng, Cung cấp thiết bị -

Ms Nga / 0901 568 086 Ms Nga

- Tư vấn ISO -

Ms Yến / 0901 515 968 Ms Yến

- Tư vấn ISO -

Ms Thủy / 0969 154 321 Ms Thủy

- Tư vấn ISO -
CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

02253 261 208

Hours: 8AM-18PM (T2-T6); 8AM-12AM (T7)


Danh mục các tài liệu cần biên soạn theo ISO 50001:2011

Để giúp quý vị xây dựng hệ thống tài liệu theo yêu cầu của ISO 50001:2011 – nhóm tư vấn của ITVC xin gửi tới quý vị danh mục các tài liệu cần biên soạn theo ISO 50001:2011 như sau:

 

Stt

Tên tài liệu

Trạng thái sẵn sàng (Y/N)

1

Chính sách năng lượng

 

 

2

Mục tiêu năng lượng

 

 

3

Chương trình để đạt được mục tiêu về năng lượng

 

 

4

Sổ tay quản lý năng lượng 

 

 

5

Quy trình kiểm soát tài liệu

 

 

6

Quy trình kiểm soát hồ sơ  

 

 

7

Quy trình xem xét của lãnh đạo 

 

 

8

Quy trình đánh giá nội bộ hệ thống quản lý năng lượng  

 

 

9

Quy trình kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục  

 

 

10

Quy trình thực hiện hành động phòng ngừa  

 

 

11

Quy trình xem xét thiết kế về năng lượng  

 

 

12

Quy trình cải tiến về năng lượng 

 

 

13

Hoạch định năng lượng  

 

 

14

Quy trình xem xét /nhận biết tiêu thụ năng lượng  

 

 

15

Quy trình xây dựng đường cơ sở năng lượng  

 

 

16

Quy trình xây dựng chỉ số hiệu quả năng lượng (EnPIs) 

 

 

17

Quy trình nhận biết và cập nhật các yêu cầu pháp luật về năng lượng  

 

 

18

Quy trình đánh giá sự tuân thủ   

 

 

19

Quy trình theo dõi và đo lường năng lượng  

 

 

20

Quy trình ứng phó tình huống khẩn cấp về năng lượng   

 

 

21

Quy trình đánh giá nhà cung cấp về năng lượng  

 

 

22

Quy trình mua hàng (Mua năng lượng, thiết bị sử dụng năng lượng)  

 

 

23

Quy trình đào tạo nhận thức về năng lượng   

 

 

24

Quy trình trao đổi thông tin  

 

 

25

Quy trình kiểm soát và điều hành   

 

 

26

Quy trình bảo trì trang thiết bị có sử dụng năng lượng đáng kể   

 

 

27

Quy trình sửa chữa trang thiết bị có sử dụng năng lượng đáng kể   

 

 

28

Các hướng dẫn vận hành trang thiết bị có sử dụng năng lượng đáng kể.  

 

 

29

Quyết định thành lập đội quản lý năng lượng  

 

 

30

Quy trình thuê kiểm toán và xem xét kết quả kiểm toán năng lượng   

 

 

Để yêu cầu dịch vụ tư vấn ISO - Hãy liên hệ ngay với ITVC Toàn Cầu – bạn sẽ nhận được những tư vấn hữu ích và dịch vụ tốt nhất.Copyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

02253 261 208