SUPPORT ONLINEhien thi

02253 261 208

hien thi

Mr Nam / 0906 019 690 Mr Nam

- Tư vấn dịch vụ năng lượng, Cung cấp thiết bị -

Ms Nga / 0901 568 086 Ms Nga

- Tư vấn ISO -

Ms Yến / 0901 515 968 Ms Yến

- Tư vấn ISO -

Ms Thủy / 0969 154 321 Ms Thủy

- Tư vấn ISO -
CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

02253 261 208

Hours: 8AM-18PM (T2-T6); 8AM-12AM (T7)


Danh mục các tài liệu cần biên soạn theo ISO 14001:2004

Để giúp quý vị xây dựng hệ thống tài liệu theo yêu cầu của ISO 14001:2004 – nhóm tư vấn của ITVC xin gửi tới quý vị danh mục các tài liệu cần biên soạn theo ISO 14001:2004 như sau:

Stt

Tên tài liệu

Trạng thái sẵn sàng (Y/N)

1.

Chính sách môi trường    

 

 

2. 

Mục tiêu và chỉ tiêu môi trường    

 

 

3. 

Chương trình đạt được mục tiêu và chỉ tiêu môi trường    

 

 

4.

Sổ tay môi trường    

 

 

5.  

Quy trình xác định khía cạnh và tác động môi trường    

 

 

6. 

Quy trình kiểm soát tài liệu & dữ liệu    

 

 

7.

Quy trình kiểm soát hồ sơ    

 

 

8. 

Quy trình đánh giá nội bộ    

 

 

9. 

Quy trình kiểm soát sự không phù hợp    

 

 

10.

Quy trình hành động khắc phục và phòng ngừa    

 

 

11.

Quy trình mua hàng    

 

 

12.

Quy trình đào tạo    

 

 

13. 

Quy trình xác định luật định và các yêu cầu khác    

 

 

14.

Quy trình kiểm soát môi trường hàng tháng    

 

 

15.

Quy trình quản lý rác thải    

 

 

16.

Quy trình kiểm soát và xử lý nước thải    

 

 

17.

Quy trình chuẩn bị sẵn sàng và đáp ứng với tình trạng khẩn cấp    

 

 

18.

Quy trình trao đổi thông tin môi trường    

 

 

19. 

Quy trình kiểm soát hoá chất    

 

 

20.

Quy trình kiểm soát chảy tràn và rò rỉ    

 

 

21.

Quy trình kiểm soát phương pháp và thiết bị đo lường    

 

 

22.

Biểu đồ hướng dẫn giải quyết sự cố khẩn cấp    

 

 

23.

Bảng phân loại rác thải    

 

 

24.

Bảng liên lạc môi trường    

 

 

25. 

Sơ đồ tổ chức đội phản ứng nhanh    

 

 

26.

Các hướng dẫn công nghiệp

 

 

Để yêu cầu dịch vụ tư vấn ISO - Hãy liên hệ ngay với ITVC Toàn Cầu – bạn sẽ nhận được những tư vấn hữu ích và dịch vụ tốt nhất.Copyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

02253 261 208