SUPPORT ONLINEhien thi

02253 261 208

hien thi

Mr Nam / 0906 019 690 Mr Nam

- Tư vấn dịch vụ năng lượng, Cung cấp thiết bị -

Ms Nga / 0901 568 086 Ms Nga

- Tư vấn ISO -

Ms Yến / 0901 515 968 Ms Yến

- Tư vấn ISO -

Ms Thủy / 0969 154 321 Ms Thủy

- Tư vấn ISO -
CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

02253 261 208

Hours: 8AM-18PM (T2-T6); 8AM-12AM (T7)


Cung cấp và cho thuê thiết bị đo kiểm

Máy hiện sóng số Tektronix MDO3014 (100Mhz, 4CH, 2.5GS/s, chức năng phân tích phổ, phát xung, phân tích logic, phân tích giao thức
Máy hiện sóng số Tektronix MDO3014 (100Mhz, 4CH, 2.5GS/s, chức năng phân tích phổ, phát xung, phân tích logic, phân tích giao thức
Máy hiện sóng số Tektronix MDO3022 (200Mhz, 2CH, 2.5GS/s, chức năng phân tích phổ, phân tích logic, phân tích giao thức, phát xung
Máy hiện sóng số Tektronix MDO3022 (200Mhz, 2CH, 2.5GS/s, chức năng phân tích phổ, phân tích logic, phân tích giao thức, phát xung
Máy phát xung Tektronix AFG3151C (150 MHz, 1CH, 250MS/s-1GS/s)
Máy phát xung Tektronix AFG3151C (150 MHz, 1CH, 250MS/s-1GS/s)
 Máy hiện sóng số Tektronix MDO3024 (200Mhz, 4CH, 2.5GS/s, chức năng phân tích phổ, phát xung, phân tích giao thức phân tích logic)
Máy hiện sóng số Tektronix MDO3024 (200Mhz, 4CH, 2.5GS/s, chức năng phân tích phổ, phát xung, phân tích giao thức phân tích logic)
Máy phát xung Tektronix AFG3102C (100 MHz, 2CH, 250MS/s-1GS/s)
Máy phát xung Tektronix AFG3102C (100 MHz, 2CH, 250MS/s-1GS/s)
Máy phát xung Tektronix AFG3152C (150 MHz, 2CH, 250MS/s-1GS/s)
Máy phát xung Tektronix AFG3152C (150 MHz, 2CH, 250MS/s-1GS/s)
Máy hiện sóng số Tektronix MDO3032 (350Mhz, 2CH, 2.5GS/s, chức năng phân tích phổ, phát xung, phân tích logic, phân tích giao thức
Máy hiện sóng số Tektronix MDO3032 (350Mhz, 2CH, 2.5GS/s, chức năng phân tích phổ, phát xung, phân tích logic, phân tích giao thức
Máy phát xung Tektronix AFG3251C (240 MHz, 1CH, 250MS/s-2GS/s)
Máy phát xung Tektronix AFG3251C (240 MHz, 1CH, 250MS/s-2GS/s)
Máy hiện sóng số Tektronix MDO3034 (350Mhz, 4CH, 2.5GS/s, chức năng phân tích phổ, phát xung, phân tích logic, phân tích giao thức
Máy hiện sóng số Tektronix MDO3034 (350Mhz, 4CH, 2.5GS/s, chức năng phân tích phổ, phát xung, phân tích logic, phân tích giao thức
Máy phát xung Tektronix AFG3252C (240 MHz, 2CH, 250MS/s-2GS/s)
Máy phát xung Tektronix AFG3252C (240 MHz, 2CH, 250MS/s-2GS/s)
Cờ lê lực điện tử KTC GEK135-R4 27 - 135Nm
Cờ lê lực điện tử KTC GEK135-R4 27 - 135Nm
Cờ lê đo lực Insize IST-W30A (6~30N.m)
Cờ lê đo lực Insize IST-W30A (6~30N.m)
Cờ lê đo lực Insize IST-W135A (27~135N.m)
Cờ lê đo lực Insize IST-W135A (27~135N.m)
Cờ lê đo lực tay ngắn Insize IST-WS30A (6~30N.m)
Cờ lê đo lực tay ngắn Insize IST-WS30A (6~30N.m)
Cờ lê đo lực tay ngắn Insize IST-WS30 (6~30N.m)
Cờ lê đo lực tay ngắn Insize IST-WS30 (6~30N.m)
Cờ lê đo lực tay ngắn Insize IST-WS60 (12~60N.m)
Cờ lê đo lực tay ngắn Insize IST-WS60 (12~60N.m)
Cờ lê đo lực tay ngắn Insize IST-WS85 (17~85N.m)
Cờ lê đo lực tay ngắn Insize IST-WS85 (17~85N.m)
Cờ lê đo lực Insize IST-W200A (40~200N.m)
Cờ lê đo lực Insize IST-W200A (40~200N.m)
Cờ lê đo lực Insize IST-W340A (68~340N.m)
Cờ lê đo lực Insize IST-W340A (68~340N.m)
Cờ lê đo lực Insize IST-1W30A (6~30N.m, 999°)
Cờ lê đo lực Insize IST-1W30A (6~30N.m, 999°)Copyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

02253 261 208