SUPPORT ONLINEhien thi

02253 261 208

hien thi

Mr Nam / 0906 019 690 Mr Nam

- Tư vấn dịch vụ năng lượng, Cung cấp thiết bị -

Ms Nga / 0901 568 086 Ms Nga

- Tư vấn ISO -

Ms Yến / 0901 515 968 Ms Yến

- Tư vấn ISO -

Ms Thủy / 0969 154 321 Ms Thủy

- Tư vấn ISO -
CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Ngôn ngữ: vien

02253 261 208

Hours: 8AM-18PM (T2-T6); 8AM-12AM (T7)


THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT

Contactor LC1K0601

Contactor LC1K0601

              


Chi tiết sản phẩm

LC1K0601B7
1.5kW/220V - 3kW/440V - 6A - 24VAC - 1NC
LC1K0601BD
2.2KW/380V - 6A - 24VDC - 1NC
LC1K0601E7
1.5kW/220V - 3kW/440V - 6A - 48VAC - 1NC
LC1K0601ED
2.2KW/380V - 6A - 48VDC - 1NC
LC1K0601F7
1.5kW/220V - 3kW/440V - 6A - 110VAC - 1NC
LC1K0601FD
2.2KW/380V - 6A - 110VDC - 1NC
LC1K0601JD
2.2KW/380V - 6A - 12VDC - 1NC
LC1K0601M7
1.5kW/220V - 3kW/440V - 6A - 220VAC - 1NC
LC1K0601MD
2.2KW/380V - 6A - 220VDC - 1NC
LC1K0601Q7
1.5kW/220V - 3kW/440V - 6A - 380VAC - 1NC
LC1K0601R7
1.5kW/220V - 3kW/440V - 6A - 440VAC - 1NC
LC1K0610B7
1.5kW/220V - 3kW/440V - 6A - 24VAC - 1N0
LC1K0610BD
2.2KW/380V - 6A - 24VDC - 1N0
LC1K0610E7
1.5kW/220V - 3kW/440V - 6A - 48VAC - 1N0
LC1K0610ED
2.2KW/380V - 6A - 48VDC - 1N0
LC1K0610F7
1.5kW/220V - 3kW/440V - 6A - 110VAC - 1N0
LC1K0610FD
2.2KW/380V - 6A - 110VDC - 1N0
LC1K0610JD
2.2KW/380V - 6A - 12VDC - 1N0
LC1K0610M7
1.5kW/220V - 3kW/440V - 6A - 220VAC - 1N0
LC1K0610MD
2.2KW/380V - 6A - 220VDC - 1N0
LC1K0610Q7
1.5kW/220V - 3kW/440V - 6A - 380VAC - 1N0
LC1K0610R7
1.5kW/220V - 3kW/440V - 6A - 440VAC - 1N0
LC1K0901B7
2.2kW/220V - 4kW/440V - 24VAC - 1NC
LC1K0901BS
4KW/380V - 24VDC - 1NC
LC1K0901E7
2.2kW/220V - 4kW/440V - 48VAC - 1NC
LC1K0901ED
4KW/380V - 48VDC - 1NC
LC1K0901F7
2.2kW/220V - 4kW/440V - 110VAC - 1NC
LC1K0901FD
4KW/380V - 110VDC - 1NC
LC1K0901JD
4KW/380V - 12VDC - 1NC
LC1K0901M7
2.2kW/220V - 4kW/440V - 220VAC - 1NC
LC1K0901MD
4KW/380V - 220VDC - 1NC
LC1K0901Q7
2.2kW/220V - 4kW/440V - 380VAC - 1NC
LC1K0901R7
2.2kW/220V - 4kW/440V - 440VAC - 1NC
LC1K0910B7
2.2kW/220V - 4kW/440V - 24VAC - 1N0
LC1K0910BD
4KW/380V - 24VDC - 1N0
LC1K0910E7
2.2kW/220V - 4kW/440V - 48VAC - 1N0
LC1K0910ED
4KW/380V - 48VDC - 1N0
LC1K0910F7
2.2kW/220V - 4kW/440V - 110VAC - 1N0
LC1K0910FD
4KW/380V - 110VDC - 1N0
LC1K0910JD
4KW/380V - 12VDC - 1N0
LC1K0910M7
2.2kW/220V - 4kW/440V - 220VAC - 1N0
LC1K0910MD
4KW/380V - 220VDC - 1N0
LC1K0910Q7
2.2kW/220V - 4kW/440V - 380VAC - 1N0
LC1K0910R7
2.2kW/220V - 4kW/440V - 440VAC - 1N0
LC1K1201B7
3kW/220V - 5.5kW/440V - 24VAC - 1NC
LC1K1201BD
5.5KW/380V - 24VDC - 1NC
LC1K1201E7
3kW/220V - 5.5kW/440V - 48VAC - 1NC
LC1K1201ED
5.5KW/380V - 48VDC - 1NC
LC1K1201F7
3kW/220V - 5.5kW/440V - 110VAC - 1NC
LC1K1201FD
5.5KW/380V - 110VDC - 1NC
LC1K1201JD
5.5KW/380V - 12VDC - 1NC
LC1K1201M7
3kW/220V - 5.5kW/440V - 220VAC - 1NC
LC1K1201MD
5.5KW/380V - 220VDC - 1NC
LC1K1201Q7
3kW/220V - 5.5kW/440V - 380VAC - 1NC
LC1K1201R7
3kW/220V - 5.5kW/440V - 440VAC - 1NC
LC1K1210B7
3kW/220V - 4kW/440V - 24VAC - 1N0
LC1K1210BD
5.5KW/380V - 24VDC - 1N0
LC1K1210E7
3kW/220V - 4kW/440V - 48VAC - 1N0
LC1K1210ED
5.5KW/380V - 48VDC - 1N0
LC1K1210F7
3kW/220V - 4kW/440V - 110VAC - 1N0
LC1K1210FD
5.5KW/380V - 110VDC - 1N0
LC1K1210JD
5.5KW/380V - 12VDC - 1N0
LC1K1210M7
3kW/220V - 4kW/440V - 220VAC - 1N0
LC1K1210MD
5.5KW/380V - 220VDC - 1N0
LC1K1210Q7
3kW/220V - 4kW/440V - 380VAC - 1N0
LC1K1210R7
3kW/220V - 4kW/440V - 440VAC - 1N0
LC1K1601B7
4kW/220V - 5.5kW/440V - 24VAC - 1NC
LC1K1601E7
4kW/220V - 5.5kW/440V - 48VAC - 1NC
LC1K1601F7
4kW/220V - 5.5kW/440V - 110VAC - 1NC
LC1K1601M7
4kW/220V - 5.5kW/440V - 220VAC - 1NC
LC1K1601Q7
4kW/220V - 5.5kW/440V - 380VAC - 1NC
LC1K1601R7
4kW/220V - 5.5kW/440V - 440VAC - 1NC
LC1K1610B7
4kW/220V - 4kW/440V - 24VAC - 1N0
LC1K1610E7
4kW/220V - 4kW/440V - 48VAC - 1N0
LC1K1610F7
4kW/220V - 4kW/440V - 110VAC - 1N0
LC1K1610M7
4kW/220V - 4kW/440V - 220VAC - 1N0
LC1K1610Q7
4kW/220V - 4kW/440V - 380VAC - 1N0

Sản phẩm liên quan


Copyright © 2014 ICTV. All Rights Reserved.

tư vấn iso, tu van iso, kiểm toán năng lượng, kiem toan nang luong

02253 261 208